ZST Mielec
Slider

Wizyta delegacji uczniów ZST w polskim sejmie

W dniu 13 czerwca 2022 roku delegacja składająca się z dwóch uczniów z klasy 1 LS i jednej uczennicy z klasy 2 GR uczestniczyła w niecodziennej lekcji demokracji. Na zaproszenie posłanki na Sejm RP Krystyny Skowrońskiej zwiedzali  polski parlament.

Zostali przywitani przez panią poseł przed budynkiem kancelarii sejmu, a następnie oprowadzeni po korytarzach sejmowych, a także mieli możliwość obejrzenia gabinetów marszałka i wicemarszałków parlamentu. Pani poseł omawiała również zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiego sejmu, relacje z rządem, jak też rolę sejmu w polskim systemie politycznym. Duże wrażenie wywarła na uczniach możliwość zwiedzania sali plenarnej, na której obradują parlamentarzyści, jak i to, że mogli zasiąść w ławach poselskich.

Zobaczyli także sale posiedzeń senatu, gdzie posłanka przeprowadziła z uczniami burzę mózgów - grę polityczną polegającą na udzieleniu przez nich odpowiedzi na pytania o najważniejsze sprawy państwa. Pani poseł przedstawiała młodzieży okolicznościowe Tablice Pamięci na ścianach sejmowych,  które ukazują działalność parlamentu w okresie II RP i czasach współczesnych.

Zachęcała także młodzież do aktywnego udziału w samorządzie klasowym, szkolnym i organizacjach społecznych jako formach aktywności obywatelskiej. Jednocześnie podkreślała znaczenie zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczniów, akcentując rolę edukacji. Na zakończenie wizyty uczniowie zostali zaproszenie przez panią poseł na obiad do restauracji sejmowej, a także otrzymali upominki, gry planszowe oraz publikacje ukazujące historię polskiego parlamentaryzmu.

Wycieczka została zorganizowana przez panią poseł dla uczniów ze szkół powiatu mieleckiego, którzy w roku szkolnym 2021/2022 osiągnęli dobre oceny oraz mają wysoką frekwencję.

Opracował: mgr Paweł Wal

Czytany 143 razy