ZST Mielec
Slider

Podsumowanie projektu ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’

W ramach projektu ,,ZST w Mielcu kształci po europejsku’’  33-osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami  wyjechała na dwie mobilności do Grecji.  Mobilności zostały zrealizowane w terminach: I: 17-19.10.2021  r. (opiekunowie: mgr M. Buś, mgr inż. M. Winiarz)  oraz II: 3.04-15.04.2022 r. (opiekunowie: mgr R. Gardulska i mgr K. Szewc). Szkołą przyjmującą naszą młodzież była LEPTOKARYA GENERAL SCHOOL, gdzie młodzież rozwijała kompetencje kluczowe i praktyczne umiejętności pod okiem mentorów.

Przed realizacją mobilności  zorganizowana  została także wizyta przygotowawcza, w której uczestniczyli wicedyrektor ZST mgr Stanisław Rajda oraz nauczycielka j. angielskiego mgr Małgorzata Buś.

Młodzież przed wyjazdem uczestniczyła także w programie przygotowawczym, w ramach którego realizowane były zajęcia : z języka angielskiego, kulturowe, informatyczne, z języka greckiego, psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia informacyjne.

Zajęcia prowadzili nauczyciele ZST w Mielcu: mgr D. Augustyńsa, mgr R. Gardulska,  mgr K. Golba, mgr P. Madej oraz mgr inż. M. Winiarz.

Podczas pobytu w Grecji uczniowie w międzynarodowych zespołach tworzyli blogi kulinarne poświęcone kuchni polskiej i greckiej. Przygotowali stronę internetową i layout, treści i materiały graficzne, które zostały opublikowane w serwisie. Blog w językach polskim, greckim i angielskim jest dostępny pod adresem HTTP://CULINARY-JOURNEY.PL/.

Młodzież w trakcie wyjazdu realizowała także program kulturowy.  Odwiedziła m.in. Meteory, Skiathos, Saloniki, Stary Panteleimon, Centrum Informacyjne Olimpu i Olimpijski Park Narodowy, Platamonas, Leptokarię... i wiele więcej!

CELEM PROJEKTU  było:

1. Wzrost kluczowych kompetencji uczniów w zakresie wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się;

2. Rozwijanie umiejętności językowych wśród uczestników;

3. Podniesienie poziomu znajomości narzędzi cyfrowych i umiejętności informatycznych, rozszerzenie wiedzy dotyczącej nowych mediów;

4. Pogłębienie poczucia tożsamości europejskiej i zrozumienia nowej kultury;

5. Pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z przedmiotów podstawy programowej oraz zawodowych w przypadku technikum;

6. Podnoszenie swoich kwalifikacji wśród uczniów poprzez samodyscyplinę i planowanie swojej pracy, a także wypracowanie sobie dobrych relacji wewnątrz grupy;

7. Zwiększenie motywacji uczniów do udziału i do reprezentowania szkoły na zewnątrz (konkursy, olimpiady), czy zadbanie o własny rozwój osobisty przekładający się na lepsze wyniki w nauce i zachowaniu oraz wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych;

8. Wsparcie młodzieży o mniejszych szansach edukacyjnych w rozwoju wiedzy, umiejętności i kształtowaniu pożądanych postaw obywatelskich;

9. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, przywódczych i społecznych.

Cele projektu zostały zrealizowane.

 Młodzież nabyła nowe kompetencje, które zaowocują w przyszłości w realizacji swoich celów zawodowych.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów ”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 250 tys. złotych.

Opiekę nad projektem sprawowali: dyrektor ZST mgr Arkadiusz Gałkowski oraz mgr inż. Magdalena Winiarz

Oprac.: mgr inż. M.Winiarz