ZST Mielec
Slider

Zakończenie przygotowań do wyjazdu w ramach programu Erasmus+

14 osób z klasy 3DG, które wkrótce wyjadą na miesięczne staże w Niemczech w ramach projektu Erasmus+ „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?” zakończyło intensywne przygotowania do wyjazdu.

 

14 stycznia 2016r. uczniowie uczestniczyli w zajęciach pt."Plastyka i dekoracja" prowadzonych przez nauczycielkę przedmiotów zawodowych branży spożywczej mgr inż. Anetę Mroczkę. Program obejmował m. in.: zasady i sposoby dekorowania ciast i tortów z wykorzystaniem różnych dekoracji; obsługę przyrządów potrzebnych do dekorowania wyrobów cukierniczych; sposoby wykorzystywania materiałów cukierniczych typu masy plastyczne, masy cukrowe, barwniki spożywcze do dekoracji; stosowanie technik wytwarzania ozdób cukierniczych; wykorzystywanie barwników, masy marcepanowej i lukru plastycznego do procesu dekoracji; używanie barwników spożywczych z lukrem i masą cukrową; zasady dekorowania i nakrywania stołu w zależności od rodzaju przyjęcia. Podczas warsztatów młodzież wykonała za pomocą nowo poznanych sposobów dekorowania ciast wiele ciekawych dekoracji oraz zapoznała się z zasadami nakrywania i dekorowania stołów. Szkolenie to dało uczniom możliwość poznania oraz nabycia praktycznej wiedzy w zakresie dekorowania wyrobów cukierniczych.

25 stycznia 2016r. odbyły się warsztaty prowadzone przez mgr Krystynę Golbę – pedagog szkoły. Tym razem uczniowie pracowali nad wzmocnieniem umiejętności komunikacyjnych i organizacji pracy z dziećmi oraz osobami starszymi, a także doskonalili swoje kompetencje w rozpoznawaniu oczekiwań i zaspakajaniu potrzeb klientów z danej grupy wiekowej. Podczas zajęć młodzież miała możliwość w sposób praktyczny zapoznać się z technikami animacji w obsłudze dzieci i osób starszych, co pomoże im w przyszłości poszerzyć zakres swoich działań. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem uczestniczyli w warsztatach. Efektem tego były własnoręcznie przez nich wykonane prace manualne, przy czym wykazali się dużą kreatywnością.

 

19 lutego 2016r. uczestnicy projektu wzięli udział w ostatnich zajęciach przygotowujących do wyjazdu. Były to zajęcia pt. „Kultura krajów niemieckojęzycznych”, które poprowadziła mgr Marzena Kasprzyk. Zajęcia te bazowały na następujących elementach: wykład, prezentacja multimedialna, projekcja filmu oraz praca indywidualna i grupowa, m.in. z mapami, folderami, zdjęciami. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat m.in. geografii, historii, kultury i sztuki krajów, w których język niemiecki jest językiem urzędowym (Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz Liechtenstein).

Opracowały: mgr inż. Aneta Mroczka, mgr Krystyna Golba, mgr Marzena Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 7.03.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 7.03.2016 r.