ZST Mielec
Slider

Dzień Języka Ojczystego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu

Już po raz drugi, 3 marca 2016 r. w naszej szkole obchodzono Dzień Języka Ojczystego. Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Władysław Ortyl.

W obchodach uczestniczył przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego – Pan Waldemar Szumny, Starosta Powiatu Mieleckiego – Pan Zbigniew Tymuła, członek Zarządu Powiatu Mieleckiego – Pan Andrzej Bryła, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Pan Paweł Boratyński, dyrektorzy szkół mieleckich, nauczyciele oraz młodzież.

 

Uroczystości stały się okazją do podkreślania rangi języka polskiego. W części oficjalnej głos zabrali: dyrektor ZST w Mielcu, Mariusz Wojciechowski, który zwrócił uwagę na nierozerwalność historii Polski i historii języka jako elementu kształtującego tożsamość narodową; przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego, Pan Waldemar Szumny, który odczytał list od Pana Marszałka Władysława Ortyla oraz Starosta Powiatu Mieleckiego, Pan Zbigniew Tymuła, który zwrócił uwagę na to, że Polacy w żadnym miejscu na świecie nie mogą zapomnieć swojego języka. Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali, że „gdy ginie język, ginie naród” – język jest nie tylko środkiem komunikacji, pełni również funkcję nośnika tożsamości narodowej.

Uroczystość uświetniła orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Mielcu pod batutą Pana Piotra Karasia, która wprowadziła zebranych w podniosły i uroczysty nastrój.

Scena auli ZST otrzymała szlachecki charakter. Obok soplicowskiego dworku zasiadł szlachcic trzymający w ręku jedno z piękniejszych wydań „Pana Tadeusza”. Prowadzący również byli szlachecką parą, która swoim wyglądem miała cofnąć czas i przenieść wszystkich obecnych w czasy Rzeczpospolitej szlacheckiej. To właśnie oni, znajdując się w scenerii ogrodu „Pana Tadeusza”, z naturalnym profesjonalizmem zapoznali zebranych z ideą obchodów Dnia Języka Ojczystego.

„Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata” to pierwsza z tez, która została udowodniona przez młodzież ZST. Uczniowie zaprezentowali na scenie fragment „Romea i Julii” Wiliama Szekspira. Ten sam fragment został następnie przedstawiony w języku charakterystycznym dla gwary młodzieżowej. Zderzenie językowe dwóch epok wskazało nie tylko na różne tradycje kulturowe, ale również pozwoliło ocenić rolę stylu potocznego w życiu współczesnej młodzieży.

Aby zachęcić wszystkich do pielęgnowania piękna mowy ojczystej, organizatorzy uroczystości zainicjowali akcję „Ocal słowo od zapomnienia”. Wszyscy chętni mogli złożyć propozycje wyrazów, które już wyszły z użycia, a należałoby je przypomnieć. Na podstawie zebranego w ten sposób materiału młodzież stworzy słownik wyrazów zapomnianych, który opublikowany zostanie na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

O tym, jak trudny bywa język polski, zgromadzeni mogli się przekonać, czytając ,,łamańce językowe” i słuchając krótkiej multimedialnej prelekcji profesora Uniwersytetu Poznańskiego Zbigniewa Grochala pt. ,,Język polski bez,, ą” i ę”.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego były również okazją do prezentacji dorobku literackiego i artystycznego absolwentów i uczniów naszej szkoły. Wśród nich zalazł się Damian Tomecki, autor książki „Alfabet szyfru”, która uzyskała bardzo wysoką ocenę wśród recenzentów i w środowiskach literackich. Mówił on o swoich zamierzeniach, planach i pasjach.

Jacek Rzeźnik, absolwent technikum gastronomicznego, przedstawił kilka utworów charakterystycznych dla jego twórczości, a Sylwester Zięba, uczeń klasy 4DG, laureat kilku nagród i wyróżnień literackich, zaprezentował fragmenty swoich wierszy.

Uczcie duchowej związanej z uroczystością towarzyszyła również staropolska i soplicowska gościnność. Po przeczytaniu fragmentu IV księgi „Pana Tadeusza” dotyczącego gotowania bigosu wszyscy zebrani mieli możliwość skosztowania potrawy.

Uroczystość zorganizowały nauczycielki ZST: Anna Dymek, Helena Pastuła, Anna Sroka, Jolanta Śpiewak i Małgorzata Weryńska. Pani Bożena Zborowska z uczennicami klas gastronomicznych zajęła się poczęstunkiem. O oprawę techniczną uroczystości zadbali uczniowie klas informatycznych.

Opublikowano w dniu: 9.03.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 9.03.2016 r.

Media