ZST Mielec
Slider

Akcja Żonkile w ZST W Mielcu

19 kwietnia 2023 roku społeczność szkolna brała udział w ogólnopolskiej akcji „Żonkile’’ organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, dla upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Zgodnie z zaleceniami  muzeum przeprowadziłam lekcję w klasie 4DIp  dotyczącą powstania w getcie warszawskim wraz z materiałami pozyskanymi od muzeum. Uczniowie najpierw zapoznali się z filmem Katarzyny Ryrych i Katarzyny Jackowskiej - Enemou pt.” Zdążyć przed Panem Bogiem’’. Następnie uczniowie pracowali z kartami pracy przygotowanymi przez muzeum. Na lekcji uczniowie poznali historię powstania w getcie widzianą oczami świadka Marka Edelmana oraz podstawowe fakty historyczne.

Tegoroczna akcja społeczno-edukacyjna odbywała się pod hasłem „Łączy nas pamięć”. Uczniowie klasy 1 DG i 4DIp wykonali papierowe żonkile zgodnie z projektem muzeum, które symbolizują pamięć, nadzieję, szacunek. Uczennice klasy 4CLp wykonały napis daty powstania z plastikowych nakrętek.

Powstanie w getcie warszawskim to zbrojne wystąpienie żydowskich podziemnych formacji zbrojnych na terenie warszawskiego getta od 19 kwietnia do 16 maja 1943 roku. Powstanie było pierwszą akcją zbrojną o dużej skali podjętą przez polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom. Bezpośrednią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez Niemcy planu zagłady europejskich Żydów. Mimo heroicznej walki powstanie upadło a ludność getta deportowano do obozów pracy na Lubelszczyźnie i do komór gazowych w Treblince.

Celem w/w działań było propagowanie wiedzy na temat II wojny światowej zwłaszcza powstania w getcie warszawskim i upamiętnienie bohaterstwa walczących.