ZST Mielec
Slider

Spotkanie mentalne Erasmus+

Już niedługo, bo 29 marca 2016 uczniowie klasy 3 DG wyjadą na miesięczne praktyki do Niemiec. Zarówno pobyt uczniów za granicą, jak i przygotowania do niego, są finansowane z funduszy unijnych w ramach programu Erasmus+, jakie nasza szkoła otrzymała na realizację projektu pt. „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?”

W związku z tym w ramach przygotowań do wyjazdu 10 marca 2016 roku odbyło się tzw. spotkanie mentalne.

 

Z tej okazji gościli w naszej szkole: dr Manfred Müller – przedstawiciel firmy Siegmundsburger Werraquelle Haus – głównego partnera niemieckiego naszej szkoły w projekcie Erasmus+ oraz tłumaczka i asystentka ds. projektów w Polsce – p. Katarzyna Suchocka.

Na spotkaniu obecni byli także: dyrektor naczelny – mgr inż. Mariusz Wojciechowski, wicedyrektor ZST – mgr Ryszard Reguła, kierownik szkolenia praktycznego – mgr Anna Sroka, nauczycielki języka niemieckiego – mgr Marzena Kasprzyk (koordynatorka projektu „Mój zawód na europejskim rynku pracy - jakie mam szanse?”) i mgr Agnieszka Żelasko oraz nauczycielki przedmiotów zawodowych – mgr inż. Maria Pilchowiec i mgr inż. Aneta Mroczka.

Głównymi adresatami tego spotkania byli przygotowujący się do wyjazdu do Niemiec uczniowie klasy 3 DG oraz ich rodzice. Przy tej okazji uczniowie po raz pierwszy zaprezentowali zakupioną z funduszy projektu odzież ochronną do pracy w kuchni. Podczas spotkania przedstawiono m.in.: informacje dotyczące przebiegu praktyk, długości czasu pracy w hotelach i zakresu obowiązków. Pokazano  jak wypełnić kartę czasu pracy oraz zaprezentowano hotele, w których nasi uczniowie będą mieszkać i pracować. Podano także listę niezbędnych rzeczy do zabrania ze sobą i zwrócono uwagę na różnice w mentalności Polaków i Niemców. Spotkanie zakończyło się rundą pytań rodziców i uczniów.

Oprac.:  mgr  Marzena Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 16.03.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 15.03.2016 r.