ZST Mielec
Slider

Konkurs Matematyczny Klas Pierwszych

14 marca 2016 r. odbył się w naszej szkole II etap Konkursu Matematycznego Klas Pierwszych, organizowanego corocznie od roku szkolnego 2000/2001. Imprezę rozpoczął mgr Stanisław Rajda – główny pomysłodawca konkursu. Następnie dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Wojciechowski zwracając się do uczestników, podkreślił wagę matematyki, jako jednego z najważniejszych przedmiotów szkolnych. Dyrektor szkoły dodał również, że w obecnym czasie matematyka zaczyna odgrywać coraz donośniejszą rolę w życiu codziennym, dlatego jest tak ważna i życzył wszystkim uczestnikom powodzenia w rozwiązywaniu zadań konkursowych.

 

Wszyscy zakwalifikowani do II etapu konkursu rozwiązywali zadania o różnej skali trudności, które nie tylko sprawdzały ich bogatą wiedzę, ale również pomysłowość i inteligencję matematyczną. W treści zadań było np. wyznaczyć odległość dwóch wieżyc, ze szczytu których lecą ptaki do wodotrysku czy też odpowiedzieć na pytanie, kiedy Marcin dogoni Norberta, wiedząc jakie kroki stawia każdy z chłopców /patrz: arkusz zadań/.

Na zakończenie konkursu uczestników odwiedził jeszcze wicedyrektor mgr inż. Aleksander Buczek, który był z uczestnikami większości dotychczasowych konkursów.

Po ocenieniu prac konkursowych przez współorganizatorkę imprezy mgr Alicja Galicę i podsumowaniu wyników I i II etapu konkursu wyłoniono zwycięzcę, którym okazał się - uczeń klasy 1AI Krystian KIEŁBASA, którego nauczycielem matematyki jest mgr Stanisław Rajda.

Oprac.: mgr S. Rajda

 

Opublikowano w dniu: 22.03.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 21.03.2016 r.

Czytany 2659 razy