ZST Mielec
Slider

VIII edycja „Dnia Szkoły bez Przemocy” w ZST

Już po raz ósmy w Zespole Szkół Technicznych odbył się „Szkolny Dzień bez Przemocy”.

17 marca 2016r. w auli szkolnej zgromadzili się przedstawiciele dyrekcji ZST – wicedyrektor mgr Bogdan Tomecki i wicedyrektor mgr Ryszard Reguła, zaproszeni goście, a także reprezentanci poszczególnych klas ZST, łącznie około 150 osób.

 

„Szkolny Dzień bez Przemocy” jest inicjatywą mającą na celu uwrażliwiać młodych ludzi na przejawy przemocy, jak i wskazać im instytucje, gdzie mogą znaleźć pomoc, gdy sami tej przemocy doświadczają. Jest on również podsumowaniem tematów i działań podejmowanych w ciągu całego roku szkolnego podczas zajęć wychowawczych i psychoedukacyjnych.

W ramach tegorocznej edycji zostały poruszone dwa główne zagadnienia: przemoc rówieśnicza i „dopalacze” – nowe narkotyki. Zespół Szkół Technicznych uczestniczy w bieżącym roku szkolnym w konkursie „Szkoła wolna od dopalaczy”. W ramach tej akcji podejmowane są działania mające na celu zwiększenie świadomości i uwagi młodzieży na negatywne skutki stosowania „dopalaczy”. Używanie substancji psychoaktywnych może wzmagać zachowania przemocowe, jak również może służyć jako sposób „ucieczki” od trudnej sytuacji, stąd uwzględnienie tego tematu podczas tegorocznego „Dnia Szkoły bez Przemocy”.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał wicedyrektor mgr Ryszard Reguła, który pełni również funkcję szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa.

Pierwszą część uroczystości rozpoczęła prelekcja mgr. Rafała Żukowskiego, psychologa ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach, który mówił nt. przemocy rówieśniczej. Następne wystąpienie dotyczyło prawnych aspektów w zakresie stosowania i doznawania przemocy ze szczególnym uwzględnieniem nieletnich, które wygłosił mł.asp. Marek Opiela z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Drugą część zapoczątkowała prezentacja muzyczna nt. skutków stosowania „dopalaczy”, natomiast zdrowotne konsekwencje stosowania substancji psychoaktywnych wraz z konkretnymi przykładami historii pacjentów omówił ratownik medyczny mgr Jarosław Marczewski. Z kolei konsekwencje prawne przedstawione zostały w prelekcji pt. „Nowe narkotyki w świetle prawa” wygłoszonej przez mł.asp. Marka Opielę z KPP w Mielcu.

Po części teoretycznej przyszedł czas na praktykę. Chętni uczniowie mieli okazję sprawdzić, jak funkcjonuje zmysł wzroku człowieka, który spożyje substancje psychoaktywne. Pokonywali oni minitor przeszkód z użyciem narkogogli i alkogogli. Zadaniem widowni było wyobrażenie sobie takiej osoby w sytuacji ruchu drogowego, np. jako kierowcy czy rowerzysty, aby ukazać uczniom zagrożenia dla innych ludzi wynikające ze stosowania takich substancji.

Następnie grupa uczniów odegrała scenkę, której celem było ukazanie wagi mówienia „NIE” w sytuacji, gdy ktoś namawia nas do zażycia jakiejś substancji, gdyż odmawiający nie ma żadnego obowiązku tłumaczyć się ze swojej decyzji. Tłumacząc się dostarczamy namawiającemu możliwości wyszukiwania kolejnych argumentów w celu kontynuowania dyskusji.

Podsumowaniem drugiej części imprezy było podpisanie przez uczniów, gości i nauczycieli „Paktu przeciwko dopalaczom”, poprzez który wszyscy zebrani wyrazili sprzeciw używaniu tego typu środków psychoaktywnych.

Organizatorami wydarzenia byli pedagodzy szkolni mgr Krystyna Golba i mgr Alicja Grzesik, a także psycholog szkolny mgr Joanna Szatkowska.

Opracowała: mgr Joanna Szatkowska

Opublikowano w dniu: 5.04.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 4.04.2016 r.

Czytany 3948 razy