ZST Mielec
Slider

„Dziękuję, nie palę” – kampania antynikotynowa w ZST

Palenie tytoniu jest na świecie przyczyną prawie 4 milionów zgonów rocznie. W Polsce z tego powodu umiera co drugi palacz w wieku 35-69 lat. 
O
fiarami papierosów nie są wyłącznie sami palacze. Palenie w dużym stopniu szkodzi osobom z najbliższego otoczenia. Stają się one biernymi palaczami i są narażone na to wszystko, co człowiek palący. 

 

Palenie stanowi największe, śmiertelne zagrożenie dla zdrowia na świecie. 
Jest przyczyną większej liczby zgonów niż AIDS, alkoholizm, wypadki samochodowe, narkotyki, pożary, zabójstwa i samobójstwa razem wzięte. Palenie stanowi jeden z priorytetów w założeniach polityki zdrowotnej rządu polskiego(Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995r.).

Fragmenty ustawy:

Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:

1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;

3) na terenie uczelni;

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;

6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;

8) na przystankach komunikacji publicznej;

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych;

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

W związku z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą wyrobów tytoniowych, która powinna wejść w życie z dniem 20 maja 2016 roku, Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ograniczający dostęp do e-papierosów osobom nieletnim, a używający ich ludzie będą zobligowani do przestrzegania podobnych przepisów, jak zwykli palacze. Projekt przewiduje, że liquidy i e-papierosy dostępne będą od 18 roku życia, czyli nieletni nie będą mogli ich kupić.

E-papierosy będą mogły być używane tylko w tych miejscach, w których dozwolone jest korzystanie ze zwykłych papierosów tytoniowych.

KOLEŻANKI I KOLEDZY!

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PRZYGOTOWAŁ NA TERENIE SZKOŁY KAMPANIĘ ANTYNIKOTYNOWĄ.

ZAPOZNAJCIE SIĘ Z INFORMACJAMI O SZKODLIWOŚCI PALENIA PAPIEROSÓW I E-PAPIEROSÓW.

DOKONAJCIE WYBORU.

ZDROWIE MACIE TYLKO JEDNO.

Oprac.: mgr J. Czerwiec

 

Opublikowano w dniu: 5.04.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 4.04.2016 r.