ZST Mielec
Slider

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego "English Masterminds"

Dnia 6 czerwca 2024r. odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego "English Masterminds" dla klas pierwszych Szkoły Branżowej.

Wzięło w nim udział dwudziestu pięciu uczniów, którzy zmagali się z testem zawierającym zadania leksykalne, gramatyczne oraz sprawdzające rozumienie tekstu czytanego i środków językowych.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce Mikołaj Maciejak z kl. 1BZ

II miejsce Julia Ryczek z kl. 1DZ

III miejsce Wiktor Wójcik z kl. 1BZ

W dniu 13 czerwca dyrektor szkoły pan mgr Arkadiusz Gałkowski pogratulował laureatom oraz wręczył dyplomy i nagrody.

Oprac.: mgr M. Popiołek