ZST Mielec
Slider

Sukces ucznia ZST w ogólnopolskim konkursie poświęconym Żołnierzom Wyklętym

Jeszcze w lutym 2016 roku Sylwester Zięba, uczeń klasy 4DG, wziął udział w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. W ramach konkursu przygotował prezentację multimedialną poświęconą Wojciechowi Lisowi, podkarpackiemu Wyklętemu. Prezentacja przedstawiała losy W. Lisa, zwłaszcza te powojenne oraz historię jego śmierci, odnalezienie ciała i pochowanie na cmentarzu parafialnym w Mielcu. Ogromną wartością prezentacji były autorskie wiersze. Opiekunem ucznia była mgr Beata Machała, nauczycielka historii.

 

W marcu 2016 r. praca Sylwestra Zięby została wyróżniona w I regionalnym etapie konkursu w Krakowie, a następnie podobne wyróżnienie otrzymała w II etapie ogólnopolskim.

3 kwietnia 2016 r. uczeń wziął udział w dwudniowym zgrupowaniu laureatów V edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni”. Na zgrupowaniu miało miejsce spotkanie z kombatantem Henrykiem Atemborskim, który jako 8-letnie dziecko brał udział w powstaniu warszawskim oraz z dziećmi żołnierzy wyklętych: Magdaleną Zarzycką-Redwan (więźniarką, urodzoną w więzieniu komunistycznym na Zamku Lubelskim), Adamem Brońskim (synem Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, zastępcy dowódcy w oddziale „Zapory”), Januszem Niemcem (synem Antoniego Żubryda ps. „Zuch”, oficera i dowódcy oddziału Narodowych Sił Zbrojnych na Podkarpaciu), Tadeuszem Płużańskim (synem Tadeusza Płużańskiego, współpracownika rtm. Witolda Pileckiego).

W czasie zgrupowania odbyło się też rozdanie dyplomów i nagród w Sali Błękitnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Oprac.: mgr B.Machała

 

Opublikowano w dniu: 12.04.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 12.04.2016 r.

Czytany 2259 razy