ZST Mielec
Slider

II edycja Międzyszkolnego Konkursu „Czytamy dzieło sztuki. Jacek Malczewski – życie i twórczość”

W dniu 05.04.2015 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się II edycja Międzyszkolnego Konkursu „Czytamy dzieło sztuki. Jacek Malczewski – życie i twórczość”.

 

Celem konkursu była popularyzacja dzieł sztuki należących do dziedzictwa światowej, europejskiej i polskiej kultury, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, uwrażliwianie na piękno i sztukę, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem esejów o sztuce.

Wzięło w nim udział łącznie 12 uczniów. Uczestnicy konkursu zmagali się m.in. z uporządkowaniem faktów z życia Jacka Malczewskiego, próbą objaśnienia tytułu cyklu malarskiego „Zatrute studnie” na podstawie czytanego eseju Kazimierza Wyki, opisem, analizą i interpretacją obrazu „Melancholia”.

Zwycięzcami konkursu zostali :

Grzegorz Duszkiewicz, klasa 3 AM, Technikum Nr 3 ZST - I miejsce

Marcelina Siembab, klasa 1AL, III Liceum Ogólnokształcące - II miejsce

Wojciech Faliszek, klasa 3 AM, Technikum Nr 3 - III miejsce

Wartościowe nagrody książkowe ufundowane przez organizatorów konkursu oraz podwójne imienne zaproszenia na dowolny film krajowy lub zagraniczny, ufundowane przez Dyrektora Kina „Galaktyka” Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, w dniu 12.04.2016 roku wręczył zwycięzcom dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu  mgr Bogdan Tomecki.

Szczególnym wyróżnieniem dla uczestników i organizatorów konkursu była scenografia wręczenia nagród – urokliwe wnętrza Pałacyku Oborskich. Zaproszeni przez dyrektora Muzeum Regionalnego w Mielcu, Pana Jerzego Skrzypczaka, zwycięzcy konkursu mogli obejrzeć nie tylko stałą wystawę zbiorów muzealnych, ale również zapoznać się z pracami innego artysty przełomu XIX / XX wieku – Wojciecha Weissa. „Malarskie światy Wojciecha Weissa” w Muzeum Regionalnym w Mielcu mają stałą ekspozycję od stycznia 2013 roku.

Warto zaznaczyć, że do prywatnych zbiorów malarskich byłych właścicieli Pałacyku Oborskich należały również prace Jacka Malczewskiego, Piotra Michałowskiego czy Juliusza Kossaka, a to za sprawą artystycznych, chociaż amatorskich uzdolnień Maksymiliana Oborskiego, ojca Wacława Oborskiego, właściciela dóbr mieleckich wraz z zespołem dworsko–parkowym. Na powyższe fakty zwrócił uwagę Pan Jerzy Skrzypczak, wręczając gościom autorskie opracowanie krótkiej historii „Pałacyku Oborskich w Mielcu”.

Konkurs zorganizowały polonistki ZST w Mielcu:

mgr Małgorzata Weryńska, mgr Danuta Kusek, mgr Ewa Turek.

Oprac.: mgr Małgorzata Weryńska

 

Opublikowano w dniu: 26.04.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 26.04.2016 r.