ZST Mielec
Slider

Dyrekcja ZST z wizytą u praktykantów w Niemczech

Od 29 marca 2016 grupa uczniów klasy 3DG przebywa na praktykach w Niemczech pracując w kuchniach hoteli położonych w rejonie miasta Eisenach (land Turyngia). Wyjazd 4 osób z tej grupy był możliwy dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).

 

Pobyt uczniów w Niemczech rozpoczął się od treningu słownictwa, jaki odbył się w budynku firmy Siegmundsburger Werraquelle Haus – głównego partnera niemieckiego naszej szkoły. Podczas gry w kalambury czy twistera można było przetestować swoją znajomość słownictwa z zakresu języka niemieckiego branżowego. Po obiedzie rozpoczęło się rozwożenie par uczniów do hoteli, w których spędzą najbliższy miesiąc. W dniach 4-6 kwietnia uczniów w ich miejscach praktyk odwiedzili dyrektorzy ZST: dyrektor naczelny mgr inż. Mariusz Wojciechowski i wicedyrektor mgr Ryszard Reguła. Wraz z koordynatorką projektu Erasmus+ mgr Marzeną Kasprzyk sprawdzili warunki pobytu i pracy uczniów oraz skontrolowali poprawność wypełniania dzienniczków praktyk i kart czasu pracy dokumentujących przebieg praktyk. Pobyt przedstawicieli szkoły w Niemczech był okazją do wymiany zdań na temat przebiegu praktyk nie tylko z uczniami naszej szkoły, ale także z ich bezpośrednimi przełożonymi – szefami kuchni niemieckich hoteli. W trakcie wizyty monitorującej uczniowie wraz z dyrekcją szkoły i koordynatorką wzięli udział w wycieczce do Weimaru – urokliwego miasta w Turyngii, które w 1999 roku zostało mianowane przez UNESCO europejską stolicą kultury. Z miastem tym związani byli m.in. czołowi niemieccy poeci Johann Wolfgang von Goethe i Friedrich Schiller czy kompozytor Johann Sebastian Bach, a polskim akcentem jest pomnik Adama Mickiewicza.

Opracowała: mgr Marzena Kasprzyk

 

Opublikowano w dniu: 23.04.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 23.04.2016 r.