ZST Mielec
Slider

„Mielec - nasz powiat, nasze miasto”

22 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyło się spotkanie kulturalno – edukacyjne pod hasłem „Mielec – nasz powiat, nasze miasto”.

Celem imprezy było promowanie lokalnego patriotyzmu, pogłębianie wiedzy na temat powiatu mieleckiego i miasta Mielca oraz rozwijanie artystycznych pasji młodzieży, jak również uświadomienie nam wszystkim, a w szczególności ludziom młodym, że miejsce, w którym żyją i mieszkają jest wyjątkowe. W tym pędzie życia, który dotyka również młodzież, ważne jest, aby zatrzymać się i przyglądnąć swojej okolicy, a także dostrzec jej piękno i wyjątkowość.

 

To spotkanie przypomina uczniom gimnazjów i szkół średnich, że żyją w pięknym mieście i powiecie, a to, co najcenniejsze mają blisko siebie – swoją „małą ojczyznę”. Przesłanie to jest o tyle ważne, że w dzisiejszych czasach patriotyzm wśród ludzi młodych coraz częściej staje się już tylko pustym słowem. Wszyscy pragniemy, aby młodzież była dumna ze swojego pochodzenia.

Na uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych, posłowie, duchowni, dyrektorzy, nauczyciele i młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Mielca i powiatu mieleckiego.

Uroczystość Honorowym Patronatem objął Starosta Powiatu Mieleckiego Pan Zbigniew Tymuła oraz Prezydent Miasta Mielca Pan Daniel Kozdęba.

Patronatem medialnym objęli nasze spotkanie: TVP3 Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Tygodnik Regionalny Korso, Radio Leliwa, Radio Rzeszów oraz Portal „Czyli wiesz”.

Uroczystość rozpoczęła piękna i wymowna prezentacja z inscenizacją przedstawiającą historię naszego regionu i miasta Mielca, która jest niezwykle ciekawa i stanowi ważny fragment naszej historii. Następnie uczestnicy spotkania przenieśli się w obecne czasy i obejrzeli sondę pt. „Walory naszego miasta i powiatu” przeprowadzoną na terenie miasta Mielca i powiatu mieleckiego.

W ramach przedsięwzięcia odbył się konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy, gdzie tematem przewodnim był powiat mielecki i miasto Mielec. Konkurs wiedzy skierowany był do uczniów szkół średnich i klas trzecich gimnazjalnych z terenów miasta Mielca i powiatu mieleckiego, a także do zaproszonych gości.

W turnieju wiedzy dla gości honorowych I miejsce zajął Pan Jan Myśliwiec – zastępca Prezydenta Miasta Mielca, natomiast w kategorii dla uczniów I miejsce zajął Michał Trzpis z Gimnazjum nr 3 w Mielcu.

Z kolei w Powiatowym Konkursie Plastycznym przyznano dwa pierwsze miejsca:

- w kategorii portret - Gabriela Rzeźnik z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym,

- w kategorii aktualny obraz miasta - Enicö Szucsán z Gimnazjum nr 2 w Mielcu.

Nagrodzeni otrzymali cenne nagrody, których fundatorami byli: Starosta Powiatu Mieleckiego, Prezydent Miasta Mielca i właściciele Firmy „Xerima”.

Zanim przystąpiono do ostatniego punktu uroczystości, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych mgr inż. Mariusz Wojciechowski wręczył podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania tej uroczystości, a mianowicie: Państwu Jolancie i Janowi Szwakopom- właścicielom firmy Xerima, Pani Teresie Grzych z Cukierni „Bajerek” z Radomyśla Wielkiego, Pani Halinie Dul z Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego w Rzędzianowicach, Państwu Kłaczyńskim z piekarni w Mielcu, Panu Stanisławowi Jemiole z cukierni w Mielcu, Panu Konradowi Dudkowi - właścicielowi Firmy „DISARTE” oraz Panu Krzysztofowi Czai - właścicielowi Firmy „Czajen”.

Całość uroczystości uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu „BIG BANDU” z Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu pod dyrekcją Waldemara Ozgi.

Po wysłuchaniu koncertu goście i uczniowie zostali zaproszeni na mały poczęstunek.

Mamy nadzieję, że spotkanie kulturalno – edukacyjne „Mielec – nasz powiat, nasze miasto” dostarczyło wszystkim obecnym gościom i młodzieży dużo emocji i satysfakcji, a także pozwoliło zweryfikować swoją wiedzę dotyczącą swojego regionu.

Gospodarzem uroczystości był dyrektor Zespołu Szkół Technicznych mgr inż. Mariusz Wojciechowski, zaś organizatorami byli uczniowie przygotowani pod kierunkiem nauczycieli i pracowników ZST w Mielcu: mgr Moniki Bogdan, mgr Joanny Szatkowskiej, mgr Krystyny Golby, mgr Marty Lewandowskiej, mgr Agnieszki Pieróg, mgr Beaty Machały, mgr Elżbiety Dubiel, mgr Barbary Krupy, mgr inż. Eleny Skowron, mgr Bożeny Zborowskiej, Pani Marii Loc, mgra inż. Pawła Skowrona, Pana Henryka Golby.

Opracowała: mgr Monika Bogdan

Opublikowano w dniu: 5.05.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 5.05.2016 r.

Czytany 1998 razy