ZST Mielec
Slider

Spotkanie organizacyjne Samorządu Uczniowskiego

23 września 2016 roku w „Kleksie” odbyło się pierwsze zebranie zarządu Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami samorządów klasowych. Było to zebranie organizacyjne, na którym opiekun SU przedstawił zarząd SU ZST uczniom klas pierwszych, a następnie zapoznał przedstawicieli klas z programem działania w roku szkolnym 2016/17 zatwierdzonym uprzednio przez dyrektora ZST. Poinformował o roli uczniów w działalności samorządu.

Poprzez zaangażowanie w pracę samorządu młodzież uczy się życia w społeczeństwie na obowiązujących w nim zasadach, współpracy z rówieśnikami i zwierzchnikami, rozwijania inicjatywy i samodzielności działania, odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności pełnienia ról społecznych, budowania atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania, pracy w zespole, a także zasad demokracji. Właściwa działalność samorządu uczniowskiego to najlepszy sposób na rozwijanie samorządnej, kreatywnej i aktywnej działalności uczniów.

Następnie przewodniczący SU, Dawid Setera (4BI), poinformował o zasadach organizacji zbliżających się otrzęsin i ślubowaniu klas pierwszych. Poruszono również sprawy organizacyjne związane z organizacją akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zdjęcia ze spotkania wykonał Piotr Zubala (4BI).

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich chętnych do pracy. Czekamy na CIEBIE!

 

Oprac.: mgr J. Czerwiec

Opublikowano w dniu: 6.10.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 5.10.2016 r.