ZST Mielec
Slider

Dzień Edukacji Narodowej 2016

W dniu 13 października 2016 roku Samorząd Uczniowski przygotował akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych, którą poprowadzili Paulina Goryczka z klasy 2BL i Damian Łącz z klasy 4BI. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego ślubowania klas pierwszych. Rotę ślubowania odczytał dyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Wojciechowski.

Na sztandar ślubowali:

Izabela Bień 1AL,

Klaudia Kamuda 1BL,

Weronika Łempa 1CL,

Dariusz Wasserman 1BM,

Janusz Łachut 1LM,

Dominik Barszcz 1BI,

Daria Janus 1DG,

Jacek Jamrozy 1AI,

Wiktoria Assman 1CI,

Robert Dudek 1DM,

Jan Dobosz 1AZ,

Marcin Gnida 1BZ,

Marek Dobrowolski 1CZ,

Adrian Cichoń 1DZ.

W skład pocztu sztandarowego wchodzili:

Rafał Kosiorowski, Mateusz Szymański, Kamil Trzpis (1AI).

Po ślubowaniu dyrektor złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oświaty oraz poinformował o odznaczeniach i nagrodach przyznanym nauczycielom ZST.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Na wstępie przedstawiciele klas pierwszych wręczyli kwiaty na ręce dyrektora szkoły mgra inż. Mariusza Wojciechowskiego, wicedyrektorów: mgra Bogdana Tomeckiego, mgra Aleksandra Buczka oraz kierownika szkolenia praktycznego mgr Anny Sroki jako wyraz podziękowań od uczniów naszej szkoły.

W dalszej części akademii przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia nauczycielom, uczniom i pracownikom administracji i obsługi przeplatane piosenkami i wierszami przy akompaniamencie szkolnego zespołu muzycznego.

Zdjęcia: mgr Urszula Połeć,

Film: Dawid Setera (4BI),

Uroczystość przygotowali: Członkowie Samorządu Uczniowskiego.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie akademii serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

Opublikowano w dniu: 18.10.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 18.10.2016 r.

Media