ZST Mielec
Slider

„Ratował przed głodem i powodziami”

17 listopada 2016 r. w auli ZST o godz. 11.00 odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona pamięci Andrzeja Kędziora - inżyniera z Toporowa. Zorganizowana została przez Szkolne Koło „Caritas” przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, pod kierunkiem mgr Celiny Szymańskiej, w ramach projektu pt.: „Pieczęć Zasług Obywatelskich – Sigillum Meriti Civilis” – razem na rzecz ludzi wybitnie zasłużonych dla Ziemi Mieleckiej, realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2016 – przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Partnerzy projektu: Powiat Mielecki, Gmina Miejska Mielec.

Andrzej Kędzior – inżynier pochodzący z Toporowa, to człowiek o wielkiej wiedzy i energii życiowej, kryształowej działalności i gorliwości, który w latach niewoli budził bezradne społeczeństwo do czynu swoim zaangażowaniem w sprawy melioracji i uporczywym szukaniem sposobów ekonomicznego podniesienia kraju będącego pod zaborami.

My, młodzi Polacy powiatu mieleckiego, nie znamy Syna Toporowskiej Ziemi, ani jego zasług dla kraju, ani też dla tej części Ojczyzny, z której sam się wywodził. Dziś pragniemy pochylić się nad tym, który „ratował przed głodem i powodziami”- powiedziała Julia Skiba /3CL/ -konferansjerka.

Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Technicznych mgr inż. Mariusz Wojciechowski i dokonał otwarcia konferencji. Przywitał przybyłych gości, uczniów i odczytał List Marszałka Województwa Podkarpackiego pana Władysława Ortyla.

Andrzej Kędzior, którego życiowym celem była pomoc wsi, w szczególności klasie chłopskiej, uważał, że spełni go najlepiej wtedy, gdy doprowadzi do końca dzieło wielkiego programu melioracyjnego. Aby zmienić przestarzałe prawodawstwo wodne, uzupełnić brakujące akty prawne w parlamencie austriackim, gdzie zapadały decyzje dotyczące Galicji – pozwolił zwerbować się do Stronnictwa Ludowego, aby następnie zostać posłem. Pełnił tę funkcję dwukrotnie w Sejmie Galicyjskim, a po odzyskaniu niepodległości był Posłem Sejmu Ustawodawczego, pierwszego w odrodzonej Polsce, a następnie Senatorem RP. W swojej pracy otaczał się wieloma fachowcami i specjalistami. Na przykład prace konserwacyjne przy obwałowaniu Wisłoki powierzył Janowi Czai z Padwi Narodowej. Z niektórymi nie tylko współpracował, ale również przyjaźnił się. Do grona zaprzyjaźnionych należał między innymi inż. Jan Haładej, któremu Andrzej Kędzior powierzył stanowisko kierownicze przy budowie i konserwacji mieleckich melioracji i u którego często gościł.
O niezrealizowanych wspólnych projektach opowiadał podczas konferencji mgr Krzysztof Haptaś - historyk Muzeum Regionalnego w Mielcu, zaś o działalności A. Kędziora na arenie politycznej – pan doktor Jacek Krzysztofik.
Spotkanie uświetnił koncert zespołu FORKLAS PSM I i II st. w Mielcu, nad którym kierownictwo muzyczne sprawuje mgr Jarosław Kmieć.
Zaprezentowane zostały również eksponaty muzealne w formie portretu, pamiątek i dokumentów z życia i działalności inż. A. Kędziora. Wystawę udostępniło Muzeum Regionalne –Pałacyk Oborskich w Mielcu, którego dyrektorem jest dr Jerzy Skrzypczak.

Patronem medialnym przedsięwzięcia było Radio Leliwa.
Uczniowie ZST pod kierunkiem mgr Celiny Szymańskiej przygotowali reportaż audiowizualny „Śladami Andrzeja Kędziora”(Kamil Ciołek i Damian Łącz z 4BI) i prezentację multimedialną o życiu i działalności inżyniera (Kamil Szewc, Piotr Zubala z 4BI oraz Piotr Haptaś i Oskar Kojder z 2BI). Odwiedzili miejsca, z którymi był związany, przeprowadzili wywiady z Państwem Anną i Tadeuszem Chmielowcami (rodzina A. Kędziora), ks. R. Madejem z Ostrów Tuszowskich i sołtysem wsi Toporów –panem Zbigniewem Łączem. Filmy i zdjęcia wykonali z wykorzystaniem dronu przy współpracy pana mgra Przemysława Madeja. Na zakończenie sesji przeprowadzony został konkurs w formie quizu multimedialnego „Andrzej Kędzior- co zapamiętałeś?” Zwycięzcom nagrody wręczył dyrektor ZST i prezes TMZM.
Uczniowie klasy 2DZ, 2DG i 1DG przygotowali słodki poczęstunek pod okiem mgr Bożeny Zborowskiej. Sprawami organizacyjnymi podczas sesji zajęły się wolontariuszki SKC z klasy 1DG ( Daria i Klaudia Janus, Anna Niedbała, Karolina Kozioł, Marcelina Nowak, Oliwia Czubak) pod opieką mgr Marty Spaniał- Skrzypek. Napoje zimne zasponsorowali właściciele Marketu A&K – Kazimierz Lodarski i Artur Dubiel.
Konferencję podsumował prezes TMZM im. Wł. Szafera pan Janusz Chojecki.

Pokazy dronu - mgr Przemysław Madej
 

Składamy podziękowanie:

 Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom
szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkoły podstawowej;
 Dyrektorowi PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Mielcu,
 Ks. Wojciechowi Chochołowi,
Sołtysowi Toporowa Panu Zbigniewowi Łączowi
oraz pozostałym uczestnikom konferencji

Wszystkim, którzy okazali pomoc i zrozumienie w pozyskiwaniu materiałów do konferencji:
Annie i Tadeuszowi Chmielowcom,
Ks. Ryszardowi Madejowi – proboszczowi z Ostrów Tuszowskich,
Panu Janowi Kędziorowi z Szydłowca,
mgr. Przemysławowi Madejowi

Uczniom Zespołu Szkół Technicznych
zaangażowanym w przygotowanie i organizację konferencji:
Kamilowi Ciołkowi,
Damianowi Łączowi,
Piotrowi Zubali,
Kamilowi Szewcowi,
Piotrowi Haptasiowi,
Oskarowi Kojderowi,
Melchiorowi Macurze,
Julii Skibie,
Weronice Machnik,
Paulinie Adamczyk,
uczniom klasy 2DG i klasy 2DZ

Bufet kawowy:
mgr Bożena Zborowska,
wolontariusze SK „Caritas” ZST-Mielec,
mgr Marta Spaniał- Skrzypek

Obsługa techniczna:
Henryk Golba,
Łukasz Kozioł

Oprac.: mgr C. Szymańska

Opublikowano w dniu: 19.12.2016 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 19.12.2016 r.

Czytany 3749 razy

Media