ZST Mielec
Slider

Komunikat dla uczniów klas drugich ZST – szkolenie w zakresie defibrylacji AED

Uczniowie klas drugich ZST zainteresowani odbyciem w II półroczu bieżącego roku szkolnego przeszkolenia w zakresie posługiwania się automatycznym defibrylatorem zewnętrznym (AED) proszeni są pilny kontakt z mgr. Andrzejem Wyzgą.

Jednocześnie informujemy, że w I półroczu, w ramach zajęć pozalekcyjnych, szkolenie w zakresie obsługi defibrylatora AED ukończyło 20 uczniów naszej szkoły.

Wszystkim uczestnikom zajęć serdecznie gratulujemy!

Opublikowano w dniu: 4.01.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 3.01.2017 r.