ZST Mielec
Slider

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu

Stało się już tradycją, że Zespół Szkół Technicznych w Mielcu pod honorowym patronatem marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla organizuje obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. W tym roku gościem honorowym konferencji był profesor nauk humanistycznych Kazimierz Ożóg.

Uroczystego otwarcia obchodów dokonał dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu mgr inż. Mariusz Wojciechowski, który przywitał przybyłych gości. W imieniu marszałka województwa podkarpackiego krótką prelekcję wygłosił rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Leyko, zwracając uwagę na znaczenie tego typu uroczystości. Podkreślił, że na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak ważnym elementem naszego życia jest język – traktujemy go instrumentalnie, wyłącznie jako narzędzie komunikacji. Tymczasem język to przede wszystkim wartość, nośnik tradycji narodowej.

Ważkość problematyki językowej podkreśliła również wicestarosta powiatu mieleckiego Maria Napieracz, przypominając najczęstsze błędy językowe i apelując o kulturę języka. Pani starosta zwróciła uwagę na inicjatywy internetowe poświęcone językowi polskiemu, jak chociażby „Język polski jest ą-ę" - kampanię w obronie znaków diakrytycznych.

Wykład najważniejszego gościa obchodów – profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego Kazimierza Ożoga - zapowiedział doktorant UR, nauczyciel ZST, mgr Marek Paduch. Profesor omówił znaczenie języka dla pojedynczego użytkownika, grupy oraz narodu. Podkreślił, że przez język dokonuje się bardzo ważny proces wchodzenia pojedynczej osoby w świat społeczny, kiedy osoba jako członek społeczności przechodzi kolejne stopnie wspólnotowego wtajemniczenia i przyswaja sobie system najważniejszych kategorii społecznych, sądów o rzeczywistości i innych członkach wspólnoty. Dla osoby język jest przede wszystkim ośrodkiem myślenia. Jest to wartość ogromna, nie do przecenienia, gdyż myślenie i język są nierozerwalnie związane, a udane nasze bycie w świecie w znacznej mierze zależy od naszego myślenia. Język ma także wielką wartość dla grupy, ponieważ jest najdoskonalszym instrumentem działania w grupie. Dla wielu narodów zaś język jest najważniejszym elementem narodowej tożsamości i stanowi pierwszy, najbardziej istotny składnik narodowej kultury.

Pan profesor odwołał się także do hasła przewodniego uroczystości – do jednego z najsłynniejszych cytatów o języku polskim, pochodzącym z „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego: Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.

Wykładu wysłuchali nie tylko uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, ale także: dyrektorzy, poloniści i uczniowie ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego.

Po części oficjalnej młodzież Zespołu Szkół Technicznych zaprezentowała swoje talenty w części artystycznej. Uczniowie klasy 4AI przedstawili kultową scenę z „Potopu” Henryka Sienkiewicza, w której Zagłoba przekonał „myślącego nieco inaczej” Rocha Kowalskiego, że jest jego krewnym. Znany wszystkim cytat: „wuj to wuj” wywołał salwę śmiechu wśród zgromadzonych. Uczennica klasy 4DG urzekła wszystkich swoją interpretacją wiersza „Obczyzna polszczyzna” nieznanego autora. O tym, że nie tylko słowo wyraża piękno naszego języka, mogliśmy przekonać się, słuchając piosenki w wykonaniu zespołu muzycznego uczniów naszej szkoły, z klas: 1BL, 1DM, 2AL, 2BL.

Podsumowania konferencji dokonał dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Mielcu mgr Bogdan Tomecki, który podziękował zgromadzonym za przybycie i przypomniał trudne chwile z życia narodu, kiedy to Polacy musieli walczyć o język ojczysty.

O oprawę techniczną zadbali uczniowie klasy 4BI. O catering zadbała mgr Bożena Zborowska z uczennicami klasy 2DZ.

Uroczystość zorganizowali:

  • mgr Bogdan Tomecki
  • mgr Marek Paduch
  • mgr Anna Dymek
  • mgr Anna Sroka
  • mgr Jolanta Śpiewak
  • mgr Małgorzata Weryńska