ZST Mielec
Slider

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ICH RODZICÓW

W związku z planowaną realizacją projektu unijnego: „Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckimw ramach działania 9.4 RPO WP na lata 2014-2020 Starostwo Powiatowe w Mielcu wraz z Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu organizuje spotkanie informacyjne dla uczniów klas trzecich gimnazjów oraz ich rodziców. Spotkanie odbędzie się 18 maja 2017 o godz.16.00 w auli ZST w Mielcu i w zamyśle organizatorów nie ma być kolejną formą promocji szkoły, ale swoistego rodzaju konferencją, podczas której uczestniczy poznają specyfikę branży mechanicznej i lotniczej, założenia planowanego projektu, punkt widzenia przedsiębiorców – jako przyszłych pracodawców absolwentów szkół technicznych.

Projekt przewiduje:

  • otworzenie nowego kierunku kształcenia, na który jest wysokie zapotrzebowanie wśród lokalnych przedsiębiorców - takim kierunkiem jest mechanik-monter maszyn i urządzeń (szkoła branżowa)
  • modyfikację programów nauczania, by spełniały one zapotrzebowanie pracodawców – kierunkiem przeznaczonym do modyfikacji będzie technik mechanik lotniczych (technikum)
  • organizację dodatkowych, płatnych dla uczniów praktyk w trzech firmach: LINETECH (technik mechanik lotniczy), GARDNER AEROSPACE, R&G (mechanik-monter maszyn i urządzeń)
  • doposażenie pracowni szkolnych

Podczas konferencji przedstawiciele firm opowiedzą o swoich oczekiwaniach wobec przyszłych pracowników, a także zaprezentują możliwości, jakie dają młodym ludziom staże w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach.

Ponadto uczestniczy spotkania będą mogli zapisać się na wizytę w wybranej firmie, by przekonać się, jakie perspektywy otwiera przed przyszłym pracownikiem możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Poniżej prezentujemy zdjęcia, które przybliżą Państwu firmy LINETECH, R&G i GARDNER AEROSPACE