ZST Mielec
Slider

Rozstrzygnięcie konkursu grafiki komputerowej "Stop Cyberprzemocy"

Konkurs był skierowany do wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Uczestnicy mieli za zadanie stworzyć przy użyciu programu do grafiki komputerowej pracę związaną z problemem cyberprzemocy.

Finalistami konkursu zostali:

I. Kamil Hajduk

II. Łukasz Miłoś

III. Przemysław Róg

IV. Przemysław Rzeszutek

V. Damian Kusek

Oprac.: mgr Przemysław Madej

Opublikowano w dniu: 16.05.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 15.05.2017 r.