ZST Mielec
Slider

KONKURS NA KOMIKS COPyright Mielec twoje miasto – twoja historia

W związku z realizowanym w ZST projektem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –Priorytet 3 biblioteka szkolna nawiązała współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, która ogłasza konkurs na zaprojektowanie i wykonanie komiksu dotyczącego funkcjonowania Centralnego Okręgu Przemysłowego (dalej COP) na terenie miasta Mielca w latach 1937-1939. Praca ma być oparta na faktach dostępnych w opracowaniach książkowych, stronach internetowych, prasie, materiałach archiwalnych i przekazach ustnych. Szczególnie polecane są bogate zasoby fotograficzne dostępne w „Jadernówce” Oddziale Fotograficznym Muzeum Regionalnego SCK w Mielcu.

Technika wykonania prac: rysunek, grafika komputerowa. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki ZST do 20 czerwca 2017 roku lub do Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu, ul. Kusocińskiego 2, 39-300 Mielec w terminie do 30 czerwca 2017 roku. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej www.biblioteki.mielec.pl.

Opublikowano w dniu: 16.05.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 16.05.2017 r.