ZST Mielec
Slider

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

1. Część pisemna - 22.08.2017r. godz. 9.00 sala  - KLEKS

2. Ogłoszenie wyników - 12.09.2017r.

3. Wydanie świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 12.09.2017r. - sekretariat seg.C 109C.

Wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
w Mielcu
mgr Bogdan Tomecki