ZST Mielec
Slider

AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie zaprasza uczniów klas 2 Liceum Ogólnokształcącego nr 3 do wzięcia udziału w projekcie AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA. Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji informatycznych, komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Z naszej szkoły zostanie wybranych 24 najlepszych uczniów w rekrutacji wewnątrzszkolnej. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów w Rzeszowie w 3 modułach do wyboru:

Moduł pierwszy – Innowacyjne technologie o wszechstronnym wykorzystaniu

Moduł drugi – innowacyjne pomiary terenowe

Moduł trzeci – informatyka śledcza

TERMIN ZGŁASZANIA APLIKACJI DO 12.09.2017 r.

KRYTERIA REKRUTACJI:

  • ocena z przedmiotów ścisłych = matematyka + fizyka + informatyka z klasy poprzedniej z wagą 0,6
  • wolontariat i aktywność pozaszkolna w zakresie nauk ścisłych: konkursy, olimpiady
  • ogólna średnia z poprzedniego roku

Uczelnia oferuje:

  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • wyżywienie uczestników
  • darmowy przejazd
  • materiały dydaktyczne

Osoby zainteresowane projektem proszone są do zgłoszenia się do swoich wychowawców lub do pani Diany Augustyńskiej do sali 308 C.

Opublikowano w dniu: 8.09.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 8.09.2017 r.