ZST Mielec
Slider

Uczniowie ZST uczestnikami II Mieleckiego Rajdu Rowerowego – Pożegnanie lata

W dniu 10 września 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wzięli udział w II Mieleckim Rajdzie Rowerowym – Pożegnanie lata. W rajdzie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie – Mieleckie Trasy Rowerowe, uczestniczyła delegacja uczniów z klas 3 AI, 3 BI oraz 3 LM.

Celem wycieczki rowerowej było zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w sposób aktywny i bezpieczny, poznanie okolic, krajobrazu i przyrody powiatu mieleckiego, a także zapoznanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji i turystyki. Ponadto celem wyjazdu, którego duża część przebiegała trasami leśnymi, było także umożliwienie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i zorganizowanie zajęć z wybranych dziedzinach rekreacyjno-sportowych i turystycznych. Czterogodzinna trasa rowerowa, licząca 40 km, obejmowała miejscowości położone nad rzeką Breń.

Oprac.: mgr P. Wal

Opublikowano w dniu: 11.09.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 11.09.2017 r.