ZST Mielec
Slider

Kolejny projekt zatwierdzony do realizacji – rekrutacja na praktyki w Irlandii!

Z wielką przyjemnością informujemy, że zgłoszony przez naszą szkołę projekt Erasmus+ pt. „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!” został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany będzie w terminie 01.10.2017 - 30.09.2019. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 62612 euro, co stanowi równowartość kwoty 269638,58 zł. Koordynatorką projektu jest mgr Marzena Kasprzyk.

Adresatami projektu są uczniowie klas III Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyjadą oni na praktyki zawodowe do Irlandii.

Uczestnicy projektu będą mieć zapewnione: bezpłatny transport, zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, ubezpieczenie na czas pobytu i podróży, kieszonkowe, a także bogaty program kulturalny, a w nim m.in. zwiedzanie Cliffs of Moher.

Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w specjalnym programie zajęć przygotowujących ich do wyjazdu, na który składać się będą: kurs języka angielskiego branżowego, warsztaty kulturowe czy kompetencji społecznych.

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają uznawane za granicą dokumenty: Europass - Mobilność oraz Europass - Paszport językowy.

Szczegóły rekrutacji:

Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i w terminie do 29.09.2017. złóż u koordynatorki projektu komplet dokumentów.

Zapraszamy do udziału!

Informacji o projekcie udziela: mgr Marzena Kasprzyk

Oprac.: mgr M. Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 24.09.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 24.09.2017 r.

Czytany 2383 razy