ZST Mielec
Slider

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada”

Zakończyły się prace komisji ds. wyboru uczestników pierwszej grupy uczniów z klas 3 BM i 3 DC, która w terminie 26.02.2018 – 23.03.2018 wyjedzie na miesięczną praktykę do Niemiec. Wyjazd ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Przyznana ZST kwota dofinansowania wynosi 97 tys. 390 euro ≈ 412 tys. 505 zł. Koordynatorką projektu jest mgr Marzena Kasprzyk.

Komisja rekrutacyjna uwzględniła następujące kryteria:

  • oceny z języka niemieckiego (ocena na koniec klasy drugiej + ocena z testu),
  • oceny z przedmiotów zawodowych (ocena na koniec klasy drugiej + ocena z testu),
  • ocenę z zachowania,
  • terminowe złożenie formularza rekrutacyjnego.

A oto wyniki naboru do pierwszej grupy projektu:

Klasa 3 BM

Klasa 3 DC

Rozpoczyna się okres intensywnych przygotowań do wyjazdu na staż. Życzymy powodzenia!

Opracowała: mgr M. Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 9.10.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 6.10.2017 r.

Czytany 2051 razy