ZST Mielec
Slider

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestnikami Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka”.

Wyraz dzieweczka to przykład:

  1. błędu językowego
  2. hybrydy językowej
  3. neologizmu
  4. zdrobnienia

Prawda, że łatwe? Odpowiedź na pytanie, to fraszka.

Z tym i jemu podobnymi pod względem trudności zadaniami zmagali się uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka”.

W IX szkolnej edycji Konkursu „Fraszka”, który zorganizowano w dniu 23.11.2017 roku w świetlicy „Kleks”, wzięło udział 15. uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Zadanie konkursowe polegało na udzieleniu odpowiedzi na 30. pytań testowych do fragmentu „Przedwiośnia” S. Żeromskiego oraz scharakteryzowaniu ulubionego bohatera, podróżnika…

Uczniowie naszej szkoły mogli sprawdzić swoje wiadomości z historii literatury, rozumienie zagadnień teoretycznoliterackich oraz umiejętności językowe.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”, które od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z tak renomowanymi i prestiżowymi uczelniami wyższymi jak Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Warszawski.

Wyniki konkursu dopiero w marcu. Życzymy sukcesów. Czekamy z niecierpliwością.

Szkolni Koordynatorzy Konkursu

Oprac.: mgr M. Weryńska

Opublikowano w dniu: 29.11.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 29.11.2017 r.