ZST Mielec
Slider

JUBILEUSZ 10 LECIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

30 listopada w auli ZST w Mielcu odbyła się konferencja jubileuszowa pt.: „ Jeżeli kochasz – sercem patrz” zorganizowana przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas im. bł. Karoliny Kózki przy Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, pod kierunkiem Celiny Szymańskiej, we współpracy mgr Bożeny Zborowskiej, mgr Marty Spaniał- Skrzypek, mgr Jana Kołodzieja oraz pana Łukasza Kozioła i mgr Henryka Golby (kierownika gospodarczego). Była okazją do podziękowania Wszystkim Ludziom Dobrej Woli za ich zaangażowanie w dzieła miłosierdzia, wszelkie akcje charytatywne podejmowane przez wolontariuszy na przestrzeni 10-ciu lat działalności.
Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą św. w Kościele MBNP w Mielcu koncelebrowaną przez Ks. Proboszcza dra Bogusława Połcia, Ks. Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej – Krzysztofa Majerczaka, Ks. Wizytatora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie dra Roberta Dytko, Ks. Wojciecha Chochoła – Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Trześni oraz Ks. Mariusza Gródka – asystenta kościelnego S K Caritas.

Homilię wygłosił Ks. Krzysztof Majerczak, w której podziękował za wszelkie dzieła miłosierdzia podejmowane przez wolontariuszy w duchu realizowania miłości Boga i bliźniego.

„Dłonie są krajobrazem serca”– wołał św. Jan Paweł II.
Dłonie wolontariuszy Caritas i młodzieży współpracującej z nimi są niczym dobre anioły, które w krajobrazie choroby, biedy i różnych problemów niosą radość i pomoc; sprawiają, że uśmiech i łzy szczęścia pojawiają się na twarzach tych, do których docierają.
W auli szkolnej uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor ZST mgr inż. Mariusz Wojciechowski oraz odczytał list skierowany do wolontariuszy przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla. Głos zabrali również Pani Maria Napieracz – Wicestarosta Powiatu Mieleckiego, Ks. Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej K. Majerczak oraz Ks. Wizytator Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie dr Robert Dytko.

Wolontariusze podczas konferencji zaprezentowali działania, które podejmowali w kolejnych latach, uznając zgodnie, że „ szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli” (Albert Schweitzer)

Dowodem tych słów byli wszyscy uczestnicy konferencji, Opiekunowie, Dyrektorzy, Nauczyciele, Kapłani, Zaproszeni Goście, ale przede wszystkim Darczyńcy, Sponsorzy wielu działań Szkolnego Koła Caritas. Młodzież podziękowała właścicielom piekarni i cukierni; właścicielom zakładów mięsnych i sklepów; firmom i instytucjom, a Pan Dyrektor mgr inż. Mariusz Wojciechowski wraz z opiekunką Koła mgr Celiną Szymańską wręczyli pamiątkowe dyplomy dla:
- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
- Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
- Caritas Diecezji Tarnowskiej
- Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu
- Starostwa Powiatowego w Mielcu
- Dyrektorów Szkół
- Piekarniom
- Zakładom Mięsnym
- Firmie Xerima
Młodzież podziękowała również Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi, Uczniom, Absolwentom, Rodzicom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali działalność charytatywną.
W podzięce zadedykowała utwór muzyczny w wykonaniu Karoliny Szymańskiej studentki AM w Łodzi

Gościem specjalnym konferencji była Pani Elżbieta Osewska – profesor Papieskiego Uniwersytetu Teologicznego w Krakowie, Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, a także Katolickiego Uniwersytetu w Brukseli. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Europejskiej Ekipy Katechetycznej. Autorka licznych publikacji z zakresu katechetyki, pedagogiki, edukacji, dydaktyki, teologii pastoralnej, komunikacji interpersonalnej i polityki rodzinnej. Podczas konferencji wygłosiła wykład: „Wychowanie do wartości w kontekście wyzwań ponowoczesności”

Jubileusz zwieńczył krótki występ przygotowany przez młodzież pod kierunkiem mgr Celiny Szymańskiej i mgr Marty Spaniał-Skrzypek według scenariusza Celiny Szymańskiej w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II oraz specjalnie przygotowany na ten cel tort, wykonany przez wolontariuszkę koła, uczennicę klasy 4DG Rozalię Ćwiok.