ZST Mielec
Slider

Wywiadówka śródroczna III Liceum Ogólnokształcące i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3

Zebranie z rodzicami uczniów III Liceum Ogólnokształcącego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 odbędzie się w czwartek 7.12.2017 r. o godz. 17.00 wg harmonogramu opublikowanego w dalszej części wiadomości:

Klasa

Wychowawca

Nr sali

1 AL

p. E. Dubiel

207C

1 CL

p. B. Krupa

204C

2AL

p. J. Śpiewak

302C

2 BL

p. D. Augustyńska

308C

2 CL

p. H. Pastuła

106C

3AL

p. M. Weryńska

103C

3BL

p. M. Rządzka

104C

1 AZ

p. P. Wal

219A

1 BZ

p. J. Sroka

101C

1 CZ

p. M. Woźniak

78C

1 DZ

p. M. Winiarz

102C

2 AZ

p. K. Mosio

201C

2 BZ

p. S. Gołas

1A

2CZ

p. M. Matusik

75C

2 DZ

p. U Piwnica

105C

3 AZ

p. S. Rajda

304C

3 BZ

p. J. Basztura

307C

3 CZ

p. M.Czerwińska - Zięba

305C

3 DZ

p. B.Zborowska

306C

Nauczyciele nie będący wychowawcami pełnią w tym dniu dyżur w pokoju nauczycielskim w godzinach 17:15 do 18:15.

mgr Bogdan Tomecki

wicedyrektor
Zespołu Szkół Technicznych

Opublikowano w dniu: 2.11.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 2.11.2017 r.