ZST Mielec
Slider

Sprawozdanie

1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek

 • przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży i rodziców
 • utworzenie skrzynki e-mail, w celu ustalenia listy najbardziej oczekiwanych przez młodzież tytułów
 • umieszczenie w różnych miejscach szkoły „Skrzynek życzeń czytelniczych”, tak, aby wychowankowie mieli możliwość zaproponowania tytułów książek
 • udostępnienie radzie rodziców listy z tytułami książek, które nauczyciele bibliotekarze zamierzali zakupić do biblioteki szkolnej

2. Podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi.

Współpraca obejmowała:

 • zasięgnięcie opinii w sprawie listy książek do zakupu w ramach NPRCz
 • wymianę informacji o imprezach promujących czytelnictwo
 • udział w warsztatach zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką – Filia w Mielcu
 • udział młodzieży w spotkaniach autorskich organizowanych przez biblioteki
 • uczestniczenie uczniów naszej szkoły w zajęciach bibliotecznych przeprowadzonych przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej

3. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas spotkań z rodzicami.

 • przekazanie rodzicom listu na temat znaczenia czytelnictwa – list Ireny Koźmińskiej z Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”

 

4. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów.

 • udział uczniów naszej szkoły- reprezentantów Koła Miłośników Biblioteki ZST w spotkaniu autorskim z Agnieszką Lingas-Łoniewską

 • wzięcie udziału młodzieży naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak czytam”

 • zorganizowanie konkursów czytelniczych: „Moja lista bestsellerów”, „Moja ulubiona książka”, „Recenzja mojej ulubionej książki”

 • zorganizowanie wystawy zatytułowanej „Książka polska na przełomie XIX i XX wieku”

 • przeprowadzenie akcji Bookcrosing
 • przeprowadzenie akcji” Szansa dla każdego – tania książka”

5. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

 • zrealizowanie projektu: „Rola czytania w życiu człowieka”

6. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych letnich

 • umożliwienie czytelnikom wypożyczenia książek na okres wakacji i ferii
 • przeprowadzenie akcji: „Wypożycz książkę na wakacje”

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek

 • zdiagnozowanie potrzeb uczniów niepełnosprawnych
 • zakupienie audiobooków, książek z dużą czcionką dla uczniów niedowidzących, tekstów obrazkowych dla uczniów ze spectrum autyzmu oraz książek dla uczniów niedostosowanych społecznie

Oprac.: mgr A. Oparowska-Maniak

mgr U. Połeć

mgr A. Sieńkowska