ZST Mielec
Slider

Spotkanie nauczycieli - Transnational Project Meeting - w ramach projektu DOVES

W dniach 14 – 16.03.2018 r.  w naszej szkole gościliśmy delegacje nauczycieli z Grecji, Rumunii i Estonii, którzy razem z nauczycielami z ZST, mgr M. Buś i mgr A. Słąbą uczestniczą   w  realizacji europejskiego projektu  DOVES  - Detectives Of ViolencE In Schools  w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Spotkanie miało charakter „roboczy”, służyło realizacji kolejnych celów i założeń projektu. Pracom projektowym poświęcono wiele godzin, dokonano analizy dotychczasowych osiągnięć projektu, zaplanowano kolejne zadania do realizacji  z uczniami  oraz terminy i cele spotkań międzynarodowych w Grecji i Estonii.  

Chociaż prace nad projektem zabrały dużo czasu, zagraniczni goście  mieli także możliwość udziału w innych zajęciach. Już w pierwszym dniu wizyty spotkali się z Dyrekcją naszej szkoły i przedstawicielami władz naszego miasta. Wraz z dyrektorem szkoły, panem mgr inż. Mariuszem Wojciechowskim, odbyli wycieczkę po klasopracowniach szkoły, których wyposażeniem byli zachwyceni. Nie tylko podziwiali bazę dydaktyczną, ale też sami z niej korzystali. Testowali symulator lotów, sprzęt sportowy w salach fitness i salach gimnastycznych, zachwycali się pracowniami informatycznymi, pracownią gastronomiczną oraz salami języków obcych i historii. W drugim dniu pobytu goście odwiedzili Kraków, a następnie zwiedzili zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz – Birkenau. Wizyta w byłym obozie zagłady w Oświęcimiu wywarła na nich ogromne wrażenie i skłoniła do głębokiej refleksji. W ostatnim dniu wizyty nauczyciele wzięli udział w odbywającej się w ZST VIII Gali Języka Angielskiego. Najpierw obserwowali zmagania konkursowe uczestników, a później rozmawiali z nimi w języku angielskim i odpowiadali na pytania dotyczące różnych dziedzin życia w Grecji, Rumunii i Estonii.

Wizyta zagranicznych nauczycieli, choć krótka i intensywna, przebiegła w bardzo dobrej i miłej atmosferze, Gościom podobało się nasze miasto i szkoła, podziękowali za tradycyjną polską gościnność i życzliwe przyjęcie oraz obiecali, że odwiedzą nas ponownie z uczniami ze swoich krajów w ramach kolejnego spotkania projektowego wiosną 2019 roku.

Opublikowano w dniu: 1.04.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 28.03.2018 r.