ZST Mielec
Slider

Zagraniczne praktyki w ZST – Klasy 3BM i 3DC wróciły z Niemiec

Grupa 20 uczniów naszej szkoły złożona z przedstawicieli klas 3BM (technik mechanik CNC) i 3DC (technik pojazdów samochodowych) przebywała w terminie 26.02 - 23.03.2018 na miesięcznych praktykach w miejscowości Schkeuditz w Niemczech. Wyjazd za granicę był możliwy dzięki środkom finansowym, jakie nasza szkoła otrzymała na realizację projektu „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada” z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Koordynatorką projektu jest mgr Marzena Kasprzyk.

Udział w zagranicznym wyjeździe był dla uczniów darmowy - otrzymane wsparcie finansowe pozwoliło na opłacenie zarówno organizacji całego pobytu uczniów za granicą, jak i solidnego przygotowania się do niego. Aby podołać temu wyzwaniu młodzież przeszła specjalny cykl przygotowań: mgr Agnieszka Żelasko przeprowadziła kurs języka niemieckiego zawodowego (30 godz.) oraz zajęcia nt. kultury krajów niemieckojęzycznych (3 godz.). Odbyły się także warsztaty pt. „Kompetencje społeczne” (6 godz.), które poprowadziła szkolna psycholog mgr Joanna Szatkowska.

Przez cały miesiąc swojego pobytu w Niemczech uczniowie doskonalili umiejętności zawodowe, interpersonalne i językowe. Klasa 3DC pracowała w warsztacie samochodowym, natomiast klasa 3BM miała zajęcia w salach seminaryjnych naszego niemieckiego partnera firmy Vitalis. Czas wolny był okazją do poznawania kraju naszego sąsiada: uczniowie mieli okazję zwiedzić z przewodnikiem miasta Lipsk i Drezno. Dodatkowo w Lipsku odwiedzili fabrykę samochodów BMW, gdzie mieli możliwość obserwacji procesu produkcji na poszczególnych liniach produkcyjnych, zaś w Dreźnie Szklaną Manufakturę Volkswagena, gdzie zwiedzali różne działy fabryki.

Nasi uczniowie wrócili bardzo zadowoleni z pobytu w Niemczech. Strona niemiecka również wyrażała same pozytywne uwagi o naszych wychowankach, podkreślając ich zaangażowanie, sumienność, otwartość oraz chęć uczenia się nowych rzeczy. Potwierdzeniem tego są oceny celujące wystawione naszym uczniom za miesięczna praktykę.

Opiekę nad uczniami przebywającymi w Niemczech sprawowały: mgr Małgorzata Buś, mgr Marzena Kasprzyk i mgr Anna Olechowska.

Opracowała: mgr Marzena Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 14.05.2017 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 14.05.2017 r.

Czytany 2138 razy