ZST Mielec
Slider

Uroczystość podsumowująca projekt „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada”

18 czerwca 2018 w ZST odbyło się spotkanie podsumowujące działania kończącego się wkrótce projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pod tytułem „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada” jest realizowany w naszej szkole od 1 września 2016 i już niedługo, 30 czerwca 2018, będzie miał swoje oficjalne zakończenie.

W spotkaniu udział wzięli: dyrektor ZST mgr inż. Mariusz Wojciechowski, wicedyrektor ZST mgr inż. Aleksander Buczek, a także opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy i uczniowie klas biorących udział w projekcie. Spotkanie poprowadził Oskar Tyniec, uczeń klasy 3BI i zarazem jeden z uczestników projektu.

Na wstępie koordynatorka projektu mgr Marzena Kasprzyk przypomniała najważniejsze informacje dotyczące projektu. Głos zabrał także dyrektor ZST mgr inż. Mariusz Wojciechowski.

Podsumowaniem zagranicznego stażu każdego ucznia jest ocenienie jego pracy i wystawienie certyfikatu. Dlatego też kolejnym punktem spotkania było wręczenie uczestnikom projektu zdobytych przez nich certyfikatów, o co poproszono dyrekcję ZST.

W ostatniej części spotkania przedstawiciele poszczególnych zawodów pochwalili się przygotowanymi przez siebie na temat pobytu w Niemczech prezentacjami i opowiedzieli o swoich wrażeniach i doświadczeniach związanych z pobytem na stażu i udziałem w projekcie. Projekt pod tytułem „Możesz więcej! – praktyczna nauka zawodu w kraju sąsiada” był dedykowany uczniom następujących klas i zawodów: klasa 3DC - technik pojazdów samochodowych, klasa 3BM - technik mechanik oraz klasy 3AI i 3BI – technik informatyk.

Spotkanie przygotowały: mgr Marzena Kasprzyk oraz mgr inż. Marta Pluta. Organizatorki dziękują za pomoc paniom: mgr Bożenie Zborowskiej i mgr Annie Olechowskiej.

Opracowała: mgr Marzena Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 24.06.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 23.06.2018 r.

Czytany 1838 razy