ZST Mielec
Slider

V edycja Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki – Artyści dla Niepodległej

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Mieleckiego do udziału w specjalnej V edycji Konkursu Czytamy Dzieło Sztuki – Artyści dla Niepodległej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Patronat Honorowy nad konkursem sprawują Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Muzeum Regionalne w Mielcu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie uczestnictwa na karcie zgłoszenia (Załącznik nr 1) i przesłanie jej (w formie papierowej lub elektronicznej) w terminie do 20.10.2018 roku na wskazany w karcie zgłoszenia adres.

Szkoły deklarujące udział w konkursie mogą wyznaczyć maksymalnie po dwóch uczestników.

Zespoły szkół mogą zgłosić po dwóch reprezentantów określonego typu szkoły wchodzącego w skład zespołu.

Konkurs odbędzie się 25.10.2018 roku w świetlicy szkolnej „Kleks” ZST w Mielcu o godzinie 10.00 – 11.00.

Szczegółowy regulamin konkursu w Załączniku nr 2.

Wyniki zostaną ogłoszone (3 pierwsze miejsca) do 31.10. 2018 roku i zamieszczone na stronie internetowej ZST w Mielcu.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody.

Organizator:

Dyrekcja

Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

Opublikowano w dniu: 24.09.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 24.09.2018 r.

Czytany 981 razy