ZST Mielec
Slider

Uwaga klasa 3 DG! Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”

Adresatami projektu są uczniowie klasy III Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Wyjadą oni na 2-tygodniowe praktyki zawodowe do Irlandii. W tym roku szkolnym odbędą się one w terminie 29.04.2019 do 10.05.2019, natomiast grupa będzie liczyć 14 osób.

Wyjazd ten będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 62 tys. 612 euro (ok. 270 tys. zł.)

Uczestnicy projektu będą mieć opłacony cały wyjazd: zapewniamy bezpłatny transport, zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem, ubezpieczenie na czas pobytu i podróży, kieszonkowe, a także ciekawy program kulturalny.

Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w specjalnym programie zajęć przygotowujących ich do wyjazdu, na który składać się będą: m.in.: kurs języka angielskiego branżowego, warsztaty kulturowe czy kompetencji społecznych.

Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają uznawane za granicą dokumenty: Europass - Mobilność oraz Europass - Paszport językowy.

Szczegóły rekrutacji:

Zapoznaj się z zamieszczonym poniżej „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” i w terminie do 12.10.2018. złóż u koordynatorki projektu (mgr M. Kasprzyk, sala 201C) komplet dokumentów.

Zapraszamy do udziału!

Oprac.: mgr M. Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 3.10.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 3.10.2018 r.

Czytany 1700 razy