ZST Mielec
Slider

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

Zapraszamy do wzięcia udziału w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej klas pierwszych i drugich, który odbędzie się 6 grudnia w pawilonie sportowym Zespołu Szkół Technicznych.

Zgłoszenia klas chętnych do wzięcia udziału w zawodach, należy składać w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego do 30 listopada. Liczba miejsc w turnieju jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska 8 zawodników oraz podpis wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego uczącego w danej klasie.

W zawodach nie mogą brać udziału uczniowie ze zwolnieniem lekarskim z zajęć wychowania fizycznego.

Szczegółowe informacje przekazane zostaną na spotkaniu organizacyjnym w dniu 4 grudnia o godzinie 10.30 w pawilonie sportowym.

Organizatorzy: Marcin Woźniak, Mariusz Łuc, Jarosław Sroka

Oprac.: M. Woźniak, M. Łuc, J. Szczerba

Opublikowano w dniu: 21.11.2018 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 21.11.2018 r.