ZST Mielec
Slider

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

W dniu 1 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu miała miejsce konferencja zorganizowana w ramach 11. podkarpackiej edycji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Została ona przygotowana we współpracy naszej szkoły z Muzeum Regionalnym w Mielcu i Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie reprezentowanym przez dyrektora tej instytucji ks. Pawła Batorego.

Zaczęła się ona od przedstawienia uczniom prezentacji multimedialnej „Zagłada Żydów w Mielcu” przygotowanej przez 2 uczennice z klasy 1 AI, w której ukazały one tragiczną sytuację ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. Szczególną uwagę zwróciły one na spalenie synagogi mieleckiej wraz z kilkudziesięcioma Żydami we wrześniu 1939 roku jako jednej z pierwszych zbrodni niemieckich w okupowanej Polsce. Podkreśliły także bohaterskie postawy Polaków z naszego regionu mieleckiego podczas wojny, którzy ratowali i ukrywali Żydów, zyskując miano Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ukazały także zagładę ludności żydowskiej w Mielcu w marcu 1942 roku.

Następnie problematykę Holokaustu w regionie mieleckim przedstawił dr Jerzy Skrzypczak. Po nim głos zabrali Ellen Kalter i Leo Mayer, goście specjalni konferencji, holenderscy Żydzi, których przodkowie uratowali się z obozu zagłady w Oświęcimiu w listopadzie 1942 roku dzięki pomocy Polaków. Ukazali oni zgromadzonej młodzieży dzieje swojej rodziny od końca XVIII wieku związanej z regionem podkarpackim, a także przedstawili dramat życia ich rodzin w III Rzeszy jako totalitarnym państwie niemieckim.

Po konferencji prelegenci udali się pod pomnik znajdujący się na miejscu spalonej synagogi, gdzie uczennice z klasy 1 AI złożyły wiązankę kwiatów upamiętniając tym samym pomordowanych przez Niemców Żydów z Mielca.

Celem prelekcji było przypomnienie minionej rzeczywistości historycznej i społecznej, w której żyli Polacy i Żydzi jako mieszkańcy Mielca i naszego regionu, a także kształtowanie postaw społecznych opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku.

 Oprac.: mgr P. Wal

Czytany 1067 razy