ZST Mielec
Slider

XII edycja Zimowej Szkoły Pierwszej Pomocy w ZST

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano dla młodzieży zajęcia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematem tegorocznej Zimowej Szkoły były Podstawowe Zabiegi Ratujące Życie osób dorosłych (BLS - Basic Life Support).

Zajęcia odbywały się w grupach ćwiczeniowych liczących do 10 osób. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o „Metodę 4-kroków” wg Europejskiej Rady Resuscytacji.

Program szkolenia przedstawiał się następująco:

  • Przyczyny i objawy zatrzymania krążenia
  • Algorytm postępowania w przypadku zatrzymania krążenia
  • Resuscytacja w sytuacjach szczególnych
  • Postępowanie z osobą nieprzytomną, oddychającą (zastosowanie pozycji bezpiecznej)
  • Postępowanie przy nietypowych ułożeniach poszkodowanego nieprzytomnego.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 113 uczniów ZST. Szczególną rolę podczas realizacji zajęć odegrali uczniowie pełniący funkcje instruktorów stanowiskowych.

Ferie w ZST - Zimowa Szkoła Pierwszej Pomocy to coroczna inicjatywa realizowana w Zespole Szkół Technicznych od 12 lat. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych, gdyż jedynie ta metoda warunkuje nabycie realnych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w ZST - Andrzej Wyzga - instruktor ratownictwa drogowego Polskiego Związku Motorowego, członek Polskiej Rady Resuscytacji.

Liczba uczestników szkolenia (113 uczniów) wskazuje na duże zainteresowanie nauką pierwszej pomocy w naszej szkole. Na uwagę zasługuje również fakt, że szkolenie odbyło się w okresie ferii zimowych, co dowodzi, że młodzież dostrzega potrzebę nauki pierwszej pomocy - nawet w czasie wolnym od zajęć szkolnych - jako umiejętności mogącej mieć realne zastosowanie w życiu codziennym.

Wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie gratulujemy!

 Oprac.: mgr A.Wyzga

Opublikowano w dniu: 16.03.2019 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 14.03.2019 r.

Czytany 2057 razy