ZST Mielec
Slider

REGIONALNY PODKARPACKI KONGRES ZAWODOWY

29 marca 2019 roku w nowoczesnej auli Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się Regionalny Podkarpacki Kongres Zawodowy z udziałem Dyrektora Departamentu MEN, dyrektorów szkół regionu podkarpackiego oraz przedstawicieli lokalnych pracodawców. Kongres zorganizowano z inicjatywy Wojewody Podkarpackiego i Podkarpackiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Kongres składał się z części konferencyjnej i panelowej. Wydarzeniu towarzyszyła część wystawiennicza polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez technika i branżowe szkoły I stopnia województwa podkarpackiego. Stoiska w formule duetu „szkoła + firma” były przykładami dobrych praktyk w zakresie efektywnego kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcą.

Zespół Szkół Technicznych jako jedyna szkoła z powiatu mieleckiego prezentowała swoją ofertę edukacyjną, promując wspólnie z firmą LINETECH Aircraft Maintenance z Jasionki kształcenie zawodowe. Stoisko cieszyło się ogromnym powodzeniem i sympatią, odwiedziło je wielu gości. Kongres miał na celu m.in. upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, prezentację potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie, dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, pokazanie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami, a także popularyzację szkolnictwa branżowego. Naszą szkołę reprezentował dyrektor Mariusz Wojciechowski, nauczycieli przedmiotów zawodowych – pani Diana Augustyńska i pan Przemysław Madej oraz uczniowie – Daniel Krupa, Maciej Olszański i Kamil Waręda z kl. 2LC oraz Wojciech Warzecha z kl. 4AI. Firmę LINETECH reprezentowali pani Agnieszka Kot i pan Jakub Linda.

ZST jest placówką, która konsekwentnie od kilku lat promuje kooperację z lokalnym rynkiem pracy w myśl idei „szkoła+firma”.

Podczas wydarzenia aż trzech pracodawców, z którymi współpracuje ZST w Mielcu zostało wyróżnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za przedstawienie pionierskich rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na kształcenie zawodowe. Wyróżnione firmy to PZL Mielec, Kirchhoff Polska oraz LINETECH.

Dyrektor naszej szkoły wziął udział w dyskusji panelowej na temat „Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy z korzyścią dla ucznia, pracodawcy i organu prowadzącego”.

Nasze stanowisko podczas kongresu cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży oraz partnerów biznesowych. Mieliśmy możliwość zaprezentowania potencjału ZST w Mielcu, naszej kreatywności oraz otwartości na współpracę i wyzwania, które stawia szkolnictwo zawodowe.

Jesteśmy dumni z faktu, że wielokrotnie w rozmowach panelowych czy przy naszym stanowisku podawano nas za wzorowy przykład dobrych praktyk w zakresie efektywnego kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcą, a jednocześnie mogliśmy zachęcić dyrektorów szkół naszego regionu do podjęcia podobnych kroków upowszechniania zmian w szkolnictwie zawodowym.

Opublikowano w dniu: 7.04.2019 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 7.04.2019 r.

Czytany 1237 razy