ZST Mielec
Slider

Projekt „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!” - trwają praktyki w Irlandii

14 uczniów z klasy 3 DG (klasa o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych) przebywa właśnie na praktykach zawodowych w Irlandii. Ich wyjazd na zagraniczny staż był możliwy dzięki środkom finansowym, jakie nasza szkoła otrzymała na realizację projektu „Wiedza i doświadczenie – tak osiągnę sukces!”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Tym samym jest to już druga grupa uczniów kształcących się w tym zawodzie, jaka mogła wyjechać do Irlandii w ramach tego projektu. Koordynatorką działań jest mgr Marzena Kasprzyk.

Finansowanie ze środków programu POWER obejmuje zarówno pobyt uczniów za granicą, jak i przygotowania do niego. Czas pobytu na takim stażu to cenne doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku i okazja do doskonalenia umiejętności zawodowych, interpersonalnych i językowych.

Aby podołać temu wyzwaniu nasi uczniowie przeszli specjalny cykl przygotowań. Podstawą były zajęcia z języka angielskiego: zrealizowano kurs języka angielskiego zawodowego (30 godzin) oraz warsztaty kulturowe "Irlandia - Zielona Wyspa" (3 godz.) – zajęcia te prowadziła mgr Anna Olechowska. Nauczycielka przedmiotów gastronomicznych, mgr inż. Marta Pluta przeprowadziła z uczniami 4-godzinne ćwiczenia warsztatowe pt. „Plastyka i dekoracja”. Pod okiem szkolnej psycholog mgr Joanny Szatkowskiej odbyły się także zajęcia pod nazwą „Kompetencje społeczne” (6 godzin). Przygotowania do wyjazdu dopełniły 4-godzinne warsztaty przeprowadzone przez szkolną pedagog - mgr Krystynę Golbę, w trakcie których młodzież doskonaliła umiejętności obsługi osób starszych i dzieci.

Opracowała: mgr Marzena Kasprzyk

Opublikowano w dniu: 9.05.2019 r.
Dostarczono do publikacji w dniu: 9.05.2019 r.

Czytany 1567 razy