ZST Mielec
Slider

Spotkanie koordynatorów projektu DOVES

W dniach 4-6 czerwca 2019 koordynatorzy projektu DOVES – Detectives Of ViolencE in Schools uczestniczyli w drugim Międzynarodowym Spotkaniu Projektowym w Iasi w Rumunii. Było to już ostatnie spotkanie, podczas którego spotkali się nauczyciele ze szkół partnerskich w Grecji, Rumunii, Estonii i Polski. Spotkanie miało na celu stworzenie wspólnego raportu końcowego, pracę na platformie Mobility Tool oraz stworzenie wersji końcowej przewodnika do walki z przemocą szkolną, w którym to zostały umieszczone wszystkie działania podjęte podczas trwania projektu.

Były to trzy dni intensywnej pracy, rozmów, refleksji i wymiany doświadczeń po zakończeniu projektu. Podczas pobytu w Rumunii koordynatorzy mieli okazję zobaczyć piękne monastery, cytadelę oraz odwiedzić muzea w okręgu Neamt podczas wycieczki zorganizowanej przez głównego koordynatora projektu.

Oprac.: mgr M.Buś