ZST Mielec
Slider

Mieleckie historie wojenne

W dniu 1 lutego 2020 roku uczniowie z klas 1 BMg, 1 CM, 2 AZ, 2 CZ, 2 AI oraz 2 DM z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu uczestniczyli w specjalnym pokazie filmu „Mieleckie historie wojenne”. Został on zorganizowany przez Samorządowe Centrum Kultury we współpracy z Muzeum Historii Regionalnej - Pałacyk Oborskich. Film ukazywał obraz przedwojennego Mielca oraz okres II wojny światowej widziany oczami naocznych świadków tamtych wydarzeń historycznych. Całość filmu zawierała także archiwalne fotografie naszego miasta oraz kroniki filmowe z zasobów materiałowych Muzeum Regionalnego w Mielcu, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Filmoteki Narodowej.

Po projekcji nasi uczniowie wzięli udział w Wieczornicy Partyzanckiej – „Chłopcy od Lisa”, której celem było upamiętnienie 72. rocznicy śmierci Wojciecha Lisa i Konstantego Kędziora jako lokalnych bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego. Wieczornicę przy grobie mieleckich bohaterów zorganizowało Stowarzyszenie Patriotyczny Mielec i Klub Historyczny „Prawda i Pamięć.”

Obie uroczystości miały na celu ukazanie młodzieży lokalnej przeszłości, upamiętnienie mieleckich bohaterów, a także kształtowanie wśród uczniów postaw obywatelskich i społecznych opartych na poszanowaniu tradycji i historii w duchu patriotycznym.

 Oprac.: mgr P. Wal

Czytany 544 razy