ZST Mielec
Slider

PROCEDURY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM UCZNIÓW W KONSULTACJACH

PROCEDURY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM UCZNIÓW W KONSULTACJACH na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady ogólne

 1. W konsultacjach może brać udział uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie COVID-19.
 2. Do szkoły nie może przyjść uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją.
 3. Konsultacje odbywają się według harmonogramu ustalonego przez dyrekcję szkoły i przedstawionego wcześniej uczniom przez nauczycieli.
 4. Uczeń niepełnoletni przychodząc na konsultacje musi mieć ze sobą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Rodzica na udział w konsultacjach (Załącznik nr 1)
 5. Na terenie szkoły należy zasłonić usta oraz nos (najlepiej maseczką) do momentu zajęcia miejsca w odpowiednio przygotowanej sali.
 6. Na teren szkoły można wnieść tylko niezbędne rzeczy.
 7. Uczniowie muszą zachować dystans społeczny co najmniej 1,5- metrowego odstępu od wszystkich spotkanych na terenie szkoły osób (nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi).
 8. Po zakończeniu konsultacji uczeń niezwłocznie opuszcza budynek szkoły. Jeśli konsultacje odbywały się w grupie (do 9 osób), uczniowie po zakończonych zajęciach nie gromadzą się na terenie szkoły.

Zadania uczniów:

 1. Uczeń przychodzi do szkoły o wyznaczonej godzinie wejściem do seg. A od strony parkingu, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach.
 2. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika, że posiada oświadczenia rodzica w którym zawarta jest jego zgoda na udział w konsultacji (dotyczy uczniów niepełnoletnich)
 3. Przed konsultacjami i po nich uczniowie nie mogą gromadzić się w grupy poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na twarzy maseczki.
 4. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
 5. Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.
 6. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonuje raz jeszcze dezynfekcji rąk.

Zadania nauczyciela:

 1. na początku konsultacji przypomina uczniom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa,
 2. dba o wietrzenie sali,
 3. dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,
 4. sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1.5 m od innego,
 5. wchodzi do sali w maseczce
 6. nauczyciel wychowania fizycznego:
  • jeśli chce prowadzić konsultacje w sali/na boisko zgłasza zakończenie zajęć pracownikowi na dyżurce, aby ten mógł dokonać dezynfekcji używanych sprzętów,
  • pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna
  • dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób
  • udziela niezbędnej pomocy uczniowi w razie potrzeby zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki,
  • korzystając z obiektu sportowego dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt
  • uczeń na boisku unika kontaktu z innymi uczestnikami
Czytany 1216 razy