ZST Mielec
Slider
III Liceum Ogólnokształcące - Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Do klasy o profilu psychologicznym zapraszamy wszystkich uczniów, którzy są zainteresowani psychologią - jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin nauki oraz jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Absolwenci psychologii bardzo szybko znajdują pracę, ciszą się zaufaniem społecznym.

Jeśli chcesz pomagać innym, rozwijać w sobie cechy związane z uważnym słuchaniem, sprawną komunikacją i zdolnością pracy w zespole; jeśli marzysz o wzmacnianiu rozwoju osobistego - to jest to profil dla Ciebie. W ostatnich latach szczególnie pożądane umiejętności na rynku pracy to kompetencje osobiste, społeczne i emocjonalne – stanowią one o wartości pracowników wielu profesji i specjalizacji. Wybierając profil psychologiczny, oprócz wiedzy ogólnej będziesz nabywać te umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach z podstaw psychologii czy kreatywnych warsztatach treningu interpersonalnego. Uczniowie realizują kształcenie w nowoczesnych salach lekcyjnych wyposażonych w odpowiedni sprzęt umożliwiający realizację kształcenia na danym kierunku oraz w nowo powstałym centrum multimedialnym połączonym z biblioteką szkolną.

Poza zajęciami teoretycznymi proponujemy dużą ilość zajęć praktycznych z psychologami zatrudnionymi w różnych placówkach i instytucjach. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, lokalnymi jednostkami działającymi w obszarze pomocy psychologicznej. Gwarantujemy stałe podnoszenie rozwoju poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych doskonalących kompetencje emocjonalno-społeczne oraz osobiste. Z nami wzmocnisz w sobie takie cechy jak: elastyczność, otwartość na nowe wyzwania, odporność na radzenie sobie ze stresem, co pozwoli Ci w przyszłości zwycięsko konkurować z innymi na rynku pracy.

ROZSZERZENIA:

  • BIOLOGIA,
  • JĘZYK ANGIELSKI.

Klasa o profilu językowo - turystycznym pozwala doskonalić i rozwijać znajomość języków obcych oraz poszerzać wiadomości z geografii świata i Polski, zarówno na zajęciach w szkole, jak i poza nią. Klasa językowo - turystyczna to propozycja dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką i aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Turystyka jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów usług, a znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów i jest świetnym atutem przy poszukiwaniu pracy. Doskonalenie umiejętności językowych będzie się też odbywać w naturalnych sytuacjach życiowych. Po zakończeniu nauki uczniowie będą się posługiwali językiem angielskim w stopniu zaawansowanym, co umożliwi im swobodne komunikowanie się z mieszkańcami innych krajów. Będą znać zasady funkcjonowania podstawowych agencji i firm związanych z turystyką oraz ciekawe pod względem turystycznym i krajoznawczym miejsca w kraju i za granicą. Poznają uczelnie w regionie, które kształcą w kierunkach turystycznych i językowych, rozpoznają perspektywy dotyczące pracy zawodowej. Uczniowie realizują kształcenie w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt  umożliwiający realizację kształcenia na danym kierunku.

ROZSZERZENIA:

  • JĘZYK ANGIELSKI,
  • GEOGRAFIA.

Klasa o profilu medialno – społecznym – jest propozycją dla kandydatów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami związanymi z szeroko pojętą administracją publiczną, mediami oraz naukami społecznymi. Uczeń klasy medialno - społecznej może realizować swoje pasje i zainteresowania działając w: kołach sportowych, Samorządzie Uczniowskim, szkolnych mediach społecznościowych, Kole Fotograficznym, Klubie Filmowym, Szkolnym Klubie Wolontariatu i szkolnym Kole Caritas czy grupie teatralnej „Teatralny MIX”. Szczególny nacisk położono na kształcenie kompetencji miękkich, takich jak: zdolność do samodzielnego uczenia się, innowacja i kreatywność, rozwiązywanie problemów, odpowiedzialność, praca zespołowa, empatia, zaangażowanie oraz komunikatywność. Nowoczesne podejście do nauczania na miarę XXI wieku dostosowane do zmieniającego się społeczeństwa i oddziaływanie na ucznia w wielowymiarowy sposób – to znak rozpoznawczy w klasie medialno - społecznej. Właśnie dlatego postawiono tutaj na nowoczesne metody i formy pracy, takie jak metody aktywizujące, możliwość korzystania przez uczniów z tabletów podczas lekcji (e-podręczniki oraz notatki i zeszyty), wprowadzenie oceniania kształtującego (bez tradycyjnych ocen) na języku niemieckim od II półrocza, wykorzystanie e-learningu, uczestnictwo w zajęciach praktycznych i laboratoryjnych w uczelniach wyższych, wycieczki szkolne, w tym zagraniczne (rozwijające zainteresowania kulturą polską i europejską) oraz godziny wychowawcze nastawione na kształcenie umiejętności uczenia się, koncentracji i radzenia sobie ze stresem.

ROZSZERZENIA:

  • JĘZYK ANGIELSKI,
  • JĘZYK POLSKI LUB WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.

Klasa o profilu ratownictwo medyczne - jest propozycją dla kandydatów, którzy swoją przyszłość wiążą z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Ratownictwo medyczne - to nie tylko jedna z najpiękniejszych pasji, ale również możliwy w Twojej przyszłości prestiżowy zawód medyczny. Podczas zajęć uczniowie szkoleni są z zakresu materiału obejmującego kwalifikowaną pierwszą pomoc, zachowania się w ciężkich sytuacjach oraz podejmowania trudnych decyzji pod presją czasu. W szczególności uczniowie poznają zasady RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt z użyciem AED, postępowania z pacjentem urazowym – badanie, zastosowanie odpowiednich pozycji, stabilizacji kręgosłupa, zaopatrywania ran, zbieranie wywiadu od osób poszkodowanych czy zabezpieczenia górnych dróg oddechowych. Zajęcia prowadzone będą aktywizującymi metodami nauczania, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami laboratoryjnymi. Taka droga edukacji stwarza ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia. Do dyspozycji uczniów oddajemy dobrze wyposażone pracownie: biologiczną, fizyczną, chemiczną i pracownię edukacji dla bezpieczeństwa..

ROZSZERZENIA:

  • JĘZYK ANGIELSKI
  • BIOLOGIA.