ZST Mielec
Slider

Klasa o profilu językowo - turystycznym

Klasa językowo - turystyczna to propozycja dla osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką i aktywnym spędzaniem czasu wolnego, ale także dla tych wszystkich. Turystyka jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się działów usług, a znajomość języków obcych daje większe możliwości nawiązania kontaktów i jest świetnym atutem przy poszukiwaniu pracy.

ROZSZERZENIA:

  • J. POLSKI,
  • J. ANGIELSKI,
  • GEOGRAFIA.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Uczniowie realizują kształcenie w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt umożliwiający realizację kształcenia na danym kierunku. Doskonalenie umiejętności językowych będzie się też odbywać w naturalnych sytuacjach życiowych. Uczniowie poznają uczelnie w regionie, które kształcą w kierunkach turystycznych i językowych, poznają perspektywy dotyczące pracy zawodowej.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący klasę o profilu językowo-turystycznym będzie przygotowany do:

  • podjęcia pracy w: biurze turystycznym np. jako przewodnik grup obcojęzycznych,· punkcie informacji turystycznej, instytucjach i firmach, które wymagają znajomości języków obcych, urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych
    z organizacją i promocją turystyki,
  • do podjęcia studiów w tym zakresie na takich kierunkach jak: filologia angielska, germańska, turystyka, zarządzanie w rekreacji i turystyce, hotelarstwo, turystyka międzynarodowa, geografia, ochrona środowiska i wiele innych.

Ponadto absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Czytany 2150 razy