ZST Mielec
Slider

KLASA HUMANISTYCZNA

Klasa o profilu humanistycznym jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie klasy  humanistycznej mają możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu prawa i dziennikarstwa.

ROZSZERZENIA:

  • J. POLSKI,
  • J. ANGIELSKI,
  • HISTORIA.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Uczniowie realizują kształcenie w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt  umożliwiający realizację kształcenia na danym kierunku oraz w nowo powstałym Centrum Multimedialnym połączonym z biblioteką szkolną.

Podczas czteroletniej edukacji w klasie o profilu humanistycznym będziecie mieli szansę na wielowymiarowy rozwój poprzez:

  • znaczne poszerzenie  edukacji z zakresu języka polskiego, historii,
  • możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu prawa i dziennikarstwa,
  • aktywny udział w tematycznych projektach, warsztatach oraz wykładach organizowanych w ramach ścisłej współpracy z WSIiZ w Rzeszowie,
  • udział w szeregu konkursów i olimpiad filozoficznych, historycznych oraz literatury i języka polskiego,
  • udział w warsztatach organizowanych na terenie szkoły we współpracy z instytucjami oraz specjalistami z zakresu psychologii, profilaktyki, które pozwolą na odnalezienie własnej drogi edukacyjnej oraz kariery zawodowej,
  • aktywne uczestnictwo w licznych, często niecyklicznych wydarzeniach pokrewnych i związanych z profilem klasy, które pozwalają na pogłębienie wiedzy oraz rozwój pasji i zainteresowań związanych z szeroko rozumianymi naukami humanistycznymi,
  • udział w dodatkowych zajęciach takich jak: współpraca z Forum Młodych Dyplomatów, podstawy prawa, warsztaty dziennikarskie.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący klasę humanistyczną będzie przygotowany do podjęcia studiów na następujących kierunkach: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo, marketing.