ZST Mielec
Slider

Klasa o profilu humanistycznym

Podczas czteroletniej edukacji w klasie o profilu humanistycznym będziecie mieli szansę na wielowymiarowy rozwój poprzez:

 • znaczne poszerzenie edukacji z zakresu języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie,
 • możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu prawa i dziennikarstwa,
 • aktywny udział w tematycznych projektach, warsztatach oraz wykładach organizowanych w ramach ścisłej współpracy z WSIiZ w Rzeszowie,
 • udział w szeregu konkursów i olimpiad filozoficznych, historycznych oraz literatury
  i języka polskiego,
 • udział w warsztatach organizowanych na terenie szkoły we współpracy z instytucjami oraz specjalistami z zakresu psychologii, profilaktyki, które pozwolą na odnalezienie własnej drogi edukacyjnej oraz kariery zawodowej,
 • aktywne uczestnictwo w licznych, często niecyklicznych wydarzeniach pokrewnych
  i związanych z profilem klasy, które pozwalają na pogłębienie wiedzy oraz rozwój pasji i zainteresowań związanych z szeroko rozumianymi naukami humanistycznymi,
 • udział w dodatkowych zajęciach takich jak: współpraca z Forum Młodych Dyplomatów, podstawy prawa, warsztaty dziennikarskie.

ROZSZERZENIA:

 • J. POLSKI,
 • HISTORIA,
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Uczniowie realizują kształcenie w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych
w odpowiedni sprzęt umożliwiający realizację kształcenia na danym kierunku oraz w nowo powstałym Centrum Multimedialnym połączonym z biblioteką szkolną.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący klasę humanistyczną będzie przygotowany do podjęcia studiów na następujących kierunkach: polonistyka, historia, bibliotekoznawstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologie obce, stosunki międzynarodowe, prawo, politologia, socjologia, dziennikarstwo.

Czytany 1277 razy