ZST Mielec
Slider

Klasa o profilu matematyczno – informatycznym

To odpowiedni wybór dla tych, których fascynują nauki ścisłe takie jak matematyka, fizyka czy informatyka. To również świetna propozycja dla tych, którzy chętnie biorą udział
w licznych olimpiadach i konkursach, nie boją się nowych wyzwań. W trakcie kształcenia uczeń nauczy się rozwiązywać zagadnienia matematyczne za pomocą technologii informatycznej, zdobędzie wiedzę dotyczącą tworzenia i redagowania dokumentów tekstowych, zaawansowanych obliczeń matematyczno-informatycznych, tworzenia stron WWW oraz prezentacji multimedialnych, posiądzie umiejętności praktyczne z zakresu budowy komputera, łączenia i obsługiwania urządzeń komputerowych, pisania programów analizujących problemy matematyczne.

ROZSZERZENIA:

  • MATEMATYKA,
  • INFORMATYKA.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Uczniowie realizują kształcenie w nowoczesnych salach lekcyjnych, wyposażonych
w odpowiedni sprzęt  umożliwiający realizację kształcenia na danym kierunku. Zajęcia prowadzone będą aktywizującymi metodami nauczania, w których wdrożenie wiedzy teoretycznej wspomagane będzie ćwiczeniami praktycznymi. Proponowane dodatkowe zajęcia w klasie o w/w profilu to: koła zainteresowań związane z programowaniem robotów.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący klasę o profilu matematyczno-informatycznym będzie przygotowany do:

  • przystąpienia do matury w zakresie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, informatyka,

podjęcia dalszej edukacji na różnych uczelniach wyższych. Będą mogli wybierać różne ciekawe  kierunki studiów: matematyka, informatyka, budownictwo, architektura, prawo, ekonomia, geodezja, logistyka, marketing, zarządzanie oraz wiele innych.

Czytany 1145 razy