ZST Mielec
Slider

Branżowa Szkoła I Stopnia – zawód OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

1. Informacje wstępne.

Przemysł wytwórczy przeszedł niesamowitą zmianę, od kiedy wprowadzono technologię komputerowego sterowania urządzeniami numerycznymi, a niemal wszystkie firmy tego typu poddały się tej rewolucji wprowadzając obrabiarki sterowane numerycznie. Czynnik ludzki jest jednak mimo wszystko wciąż istotny - operator cnc obsługuje skomplikowane urządzenia i zespoły urządzeń, monitoruje na bieżąco ich pracę, oraz przeprowadza czynności diagnostyczne i serwisowe. Biorąc pod uwagę fakt, że sterowanie numeryczne wyznaczyło standardy obsługi maszyn obróbczych na wiele lat, można być pewnym, że operator obrabiarek CNC jeszcze przez długi czas będzie w przyszłości wziętym zawodem.

2.Informacje dodatkowe np. o eksperymentach pedagogicznych, innowacjach, specjalizacjach itp.

Innowacyjność procesu dydaktycznego szkoły w wymiarze kształcenia praktycznego polega na tym,że zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są realizowane przez uczniów w najnowocześniejszym w regionie ośrodku szkolenia zawodowego tzw. Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania funkcjonującym w strukturze CKPiDN w Mielcu. Centrum jest wyposażone w zaawansowane technologicznie laboratoria takie jak :

 • laboratorium obrabiarek konwencjonalnych,
 • laboratorium obrabiarek dydaktycznych CNC,
 • laboratorium obrabiarek przemysłowych CNC firmy HAAS,
 • laboratorium do nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC i inne,

Kształcenie praktyczne młodzieży w tym ośrodku odbywa się przy ścisłej współpracy z pracownikami firm produkcyjnych działających na terenie Mieleckiej Strefy Ekonomicznej , oraz pracownikami dydaktycznymi wyższych uczelni technicznych np. AGH w Krakowie.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

Uczeń potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności podczas egzaminu z kwalifikacji:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji M.19 może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,  oraz uzyskaniu wykształcenia średniego w Szkołach dla Dorosłych wchodzących w skład ZST.

4. Sylwetka absolwenta szkoły.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany m.in. do wykonywania następujących zadań :

1/ przygotowanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,

2/ wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,

3/ wykonywanie programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej,

4/ wykorzystywanie techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,

5/ przeprowadzanie kontroli bieżących i ostatecznych wykonywanych wyrobów ,

6/ prowadzenie czynności diagnostycznych i serwisowych , oraz stały monitoring pracy obrabiarek CNC,

7/ planowanie własnej działalnośći gospodarczej w branży mechanicznej.

8/ uzyskanie możliwości uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach CNC w celu uzyskania imiennych certyfikatów (np. TUV NORD Polska – ważny 5 lat) uprawniających do samodzielnej pracy jako operator CNC w krajach Unii Europejskiej.

5. Stanowisko pracy potencjalnego zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

operator obrabiarek skrawających konwencjonalnych,

operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

pracownik technologii procesów produkcyjnych i stanowiskach pokrewnych.

Perspektywa zatrudnienia:

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach i firmach produkcyjnych:

 • wykorzystujących w procesach wytwórczych obróbkę skrawaniem,
 • zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • w firmach remontowo-naprawczych,
 • w sferze produkcyjno-usługowej na stanowiskach średniego dozoru technicznego i wielu innych.

6. Baza dydaktyczna szkoły.

Bazę dydaktyczną od strony praktycznej zapewniają wymienione w pkt.2 nowoczesne laboratoria Centrum Kształcenia

Praktycznego (zdjęcia poniżej) wyposażone w:

 • obrabiarki skrawające konwencjonalne ( tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki),
 • obrabiarki edukacyjne CNC austriackiej firmy EMCO ( tokarki i frezarki ),
 • obrabiarki przemysłowe CNC amerykańskiej firmy HAAS ( tokarki, frezarki i centrum obróbkowe).
 • komputerowe stacje graficzne pozwalające symulować pracę obrabiarek sterowanych numerycznie w zakresie toczenia i frezowania w dydaktycznym systemie MTS, oraz w innych językach komputerowego wspomagania jak EdgeCam i Esprit.
Czytany 3943 razy

Media