ZST Mielec
Slider

Branżowa Szkoła I Stopnia – zawód OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Współcześnie obserwuje się szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przejawia on się wprowadzaniem nowoczesnej organizacji i technologii wytwarzania, co powoduje konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu różnych rodzajów obróbki skrawaniem i zwiększającym się stopniu automatyzacji, wynikającym między innymi z zastosowania komputerów do sterowania maszynami. Pracownicy z kwalifikacjami operatora obrabiarek skrawających poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.

KWALIFIKACJE:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną),
 • tytuł czeladnika (egzamin organizowany przez Izbę Rzemieślniczą).

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA:

Teoretyczna nauka zawodu odbywa się w nowoczesnych pracowniach ZST.

Bazę dydaktyczną od strony praktycznej zapewniają  nowoczesne laboratoria Centrum Kształcenia Praktycznego wyposażone w:

 • obrabiarki skrawające konwencjonalne (tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki),
 • obrabiarki edukacyjne CNC austriackiej firmy EMCO (tokarki i frezarki),
 • obrabiarki przemysłowe CNC amerykańskiej firmy HAAS (tokarki, frezarki i centrum obróbkowe),
 • komputerowe stacje graficzne pozwalające symulować pracę obrabiarek sterowanych numerycznie w zakresie toczenia i frezowania w dydaktycznym systemie MTS, oraz w innych językach komputerowego wspomagania jak EdgeCam i Esprit.

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki,
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie
  z wymaganiami dokumentacji technologicznej,
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

 Operator obrabiarek skrawających znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu metalowego w działach produkcyjnych, naprawczych,
  w narzędziowniach, prototypowniach itp.,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
 • w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów
  i śmigłowców.

Absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia.

Media