ZST Mielec
Slider

Branżowa Szkoła I Stopnia – zawód Mechanik pojazdów samochodowych

 1. Mechanik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych. Mechanik pojazdów samochodowych to wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Współczesny samochód musi serwisować, obsługiwać i naprawiać specjalista, znający budowę, zasadę pracy oraz tajniki naprawy i obsługi pojazdów. Tą osobą jest mechanik pojazdów samochodowych.
 1. Informacje dodatkowe:

Uczeń otrzymuje status pracownika młodocianego gdyż kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w zakładzie pracy na podstawie indywidualnej umowy o pracę w celu nauki zawodu. W klasie trzeciej szkoła organizuje nieodpłatną przez ucznia, obowiązkową naukę jazdy samochodem: liczba godzin indywidualnie dla każdego ucznia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B. Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik pojazdów samochodowych.

 1. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do:

 1. wykonywania operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych w procesie wytwarzania pojazdów samochodowych,
 2. przyjmowania pojazdów i zespołów do naprawy oraz sporządzania protokołów przyjęcia,
 3. wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 4. przeprowadzania konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu,
 5. dokonywania wymiany płynów eksploatacyjnych pojazdu,
 6. wykonywania operacji demontażowych, montażowych i regulacyjnych pojazdu oraz jego zespołów,
 7. wykonywania operacji mycia oraz czyszczenia części i zespołów,
 8. dokonywania weryfikacji i naprawy części oraz zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
 9. dorabiania i dopasowywania części nieznormalizowanych,
 10. wykonywania rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych.
 11. diagnostyki stanu technicznego samochodów, motocykli i innych pojazdów silnikowych
 12. organizowania i prowadzenia procesu obsługi i naprawy samochodów i innych pojazdów
 1. Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:
 1. stacjach kontroli i obsługi pojazdów samochodowych,
 2. zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 3. salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 4. przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 5. przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 6. firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych
 7. przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Kształcenie teoretyczne odbywa się w szkolnych pracowniach przedmiotowych, a kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach.

Czytany 4752 razy

Media